Daily Archives: maart 14, 2009

Wat Is De Definitie Van Globalisering?

upperIn een interview met Echo Radio zei de Russische econoom M. Hazin het volgende: Wat is globalisering? Globalisering is een politieke, ideologische en culturele structuur die bovenop een absoluut materieel proces is gebouwd – bovenop de wereldwijde arbeidsverdeling. Vanaf de 18e eeuw begon de mensheid zich te ontwikkelen op de gebieden van wetenschap en technologie, en dit ging gepaard met een groei van de markten waar mensen hun producten verkochten. In de 18e eeuw waren er veel “globaliseringen”, eigenlijk beheerde elk groot land zijn eigen systeem van arbeidsverdeling.

Mijn Commentaar: Globalisering wordt door velen gedefinieerd als de verdeling van arbeid, productie en markten. Maar Kabbalah definieert globalisering anders: het betekent dat de wereld globaal en integraal is, en dat alle delen ervan onderling volledig verbonden zijn net zoals in een klein dorp. Daarbinnen wordt het lot van alle delen door elk deel ervan bepaald, volgens het Vlindereffect.

De wereld is zo geworden door de vooruitgang. Vanaf nu kunnen er geen conflicten meer bestaan tussen verschillende delen van de wereld, want ieder die tegen integratie is, keert zich daarmee tegen vooruitgang, evolutie en de wet van de natuur. We moeten erkennen dat de absolute verbondenheid van alle delen van de wereld een feit is. We moeten ook erkennen dat het niet in overeenstemming zijn met, of het niet nakomen van de natuurwet van Eenheid, een negatieve reactie zal uitlokken: de crisis zal erdoor verergeren. En wij zullen deze reactie zelf geschapen hebben.

Hier volgen nog enkele definities van globalisering:

Globalisering – een proces van wereldwijde economische, politieke en culturele integratie en eenwording. De voornaamste gevolgen ervan zijn: wereldwijde verdeling van arbeid; migratie van kapitaal en van menselijke en industriële hulpbronnen op wereldwijde schaal; standaardisering van wetgeving en van economische en technologische processen; en meer contact tussen verschillende culturen. Dit is een objectief, natuurlijk en historisch proces dat stelselmatig is. Met andere woorden, het omvat alle gebieden van het leven.

Globalisering – Het proces van de voortdurend groeiende invloed van verschillende internationale factoren (zoals nauwe economische en politieke banden, uitwisseling van cultuur en informatie) op de maatschappelijke realiteit van de afzonderlijke landen.

Globalisering in de politiek – een benadering van de vorming, de organisatie, het functioneren en de ontwikkeling van de wereld, die de wereld beschouwt als een integraal economisch, sociaal-cultureel en politiek supersysteem.

Het concept van globalisering – een theorie die zegt dat de evolutie van financiële markten en instellingen leidt tot een toestand waarin geografische grenzen geen beperkingen opleggen aan contracten en aan andere transacties. Gewoonlijk duidt de term “globalisering” op de groeiende internationale activiteit van banken en andere instellingen.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Talks on Globalization and the Financial Crisis
Laitman.com Post: Kabbalah’s Solution to the Financial Crisis Differs from the Common Sense Solution
Laitman.com Post: How to Create Contracts In the Age of Global Interconnection
Kabbalah Today Article: Globalization 101

Jij Bent De Enige Die De Waarheid Kan Vinden

soulTwee vragen die ik ontving over het vinden van de waarheid:

Vraag: Ik heb vriend die Kabbalah bij Bnei Baruch begon te studeren, maar later weg is gegaan, omdat u een leugenaar bent (tenminste dat zei hij). Persoonlijk denk ik dat hij u daarvan beschuldigt omdat u soms tegenstrijdige dingen zegt. Maar ik realiseer me dan later, dat ik u verkeerd begrepen had, of dat u iets alleen maar heel bondig formuleerde. Toch is uw mening over veel dingen nog niet duidelijk.

Soms zegt u iets, en dan spreekt u uzelf weer tegen, en ik begrijp hoe het komt dat mijn vriend – die geïnteresseerd is in Kabbalah en inziet dat er veel waarheid in zit – het moeilijk vindt om met u te studeren. Ik weet zelfs nu nog niet wat ik tegen hem moet zeggen. Ik zal blij zijn als u een antwoord kunt geven.

Mijn Antwoord: Ik zal niet proberen mijzelf te verdedigen. Luister naar de uitleg van mijn leraar Rabash (en alle opnamen van zijn lessen zijn online te vinden) en kijk zelf: hoe begrijp je hem? Luister niet naar mij, maar lees de originele artikelen van Baal HaSulam die wij bestuderen en zoek je eigen uitleg, in plaats van die van mij.

Iemand moet de leraar zoeken die past bij zijn eigen persoonlijkheid, zijn doel enzovoort, zoals er staat geschreven: “Laat iemand daar studeren waar zijn hart vreugde vindt.” Hoe kan het dat er verschillende plaatsen bestaan waar je kunt studeren? Doordat iemand, zolang zijn verlangen naar het Hoogste Doel nog niet gevormd is, zich op verscheidene manieren aangetrokken voelt tot het doel: via het zich terugtrekken uit de wereld, via godsdiensten, spirituele praktijken, diëten, voortekenen enzovoort. Wij kunnen hierin niet ingrijpen, want iemand moet deze zoektocht naar de waarheid alleen afleggen.

Dus het is mogelijk dat je vriend zich nog in dit stadium van zoeken bevindt. Sommige mensen die bij mij komen studeren zijn gewoon “voorbijgangers”, die zich later tot religie wenden.

Ik leg deze dingen uit voor zover ze binnen het bereik liggen van mijn kennis en van mijn bereiken en binnen mijn mogelijkheden om uit te drukken wat ik voel en wat ik me realiseer (in mijn hart en in mijn verstand). Je beschuldigingen zijn eerlijk en zij moeten ook opkomen in een student die Kabbalah bestudeert, want alles wordt opgebouwd door het combineren van twee tegengestelde dingen: egoïsme en de Schepper. Misschien moet je eerst nog dingen uitzoeken, en misschien naar een andere plek zoeken om te studeren. Maar hoe dan ook, de waarheid zal geopenbaard worden.

Vraag: Hoe kunnen we er “zeker” van zijn dat de Kabbalah die wij ontvangen de echte Kabbalah is? Het is immers een heel hoog niveau van kennis, en hoe kunnen onwetenden zich ervan vergewissen dat zij de echte Kabbalah ontvangen en niet “mystiek”? Hoe kan iemand die Kabbalah niet kent een schifting maken tussen de leringen, om er zeker van te zijn dat hij op de juiste weg is?

Mijn Antwoord: Geloof niemand! Wat iemand ook zegt, hij kan een leugenaar zijn. En hoe rapper van tong en hoe overtuigender hij is, een des te grote leugenaar kan hij zijn!

Het is ook mogelijk dat hij een goed, eerlijk mens is die recht uit zijn hart spreekt, maar zich gewoon vergist. Dus wie kun je geloven? Niemand! Alles is met opzet zo ingericht, opdat een mens zichzelf kan vormen door naar de waarheid te zoeken. Juist door twijfels, zonder houvast, zonder geloof of hoop die zich van een ander afhankelijk stelt. Het lijkt alsof hij boven een afgrond hangt, zonder te weten hoe hij de volgende stap moet zetten.

Jij bent de enige die de waarheid kan vinden. Maar als je gelooft wat een ander zegt, dan zul je jezelf niet realiseren, en dan blijf je een marionet. Daarom dwingt het gebrek aan vertrouwen en je volledige desoriëntatie jouw egoïsme om zich tot de Schepper te wenden. Zo lokt hij ons naar Zich toe.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Doubts Are Generated By New Degrees Being Revealed Inside You
Laitman.com Post: All Obstacles Are Surmountable
Laitman.com Post: The Truth Can Only Be Discerned from Within
Article “The Need for Learning Kabbalah”
Free online Kabbalah course
icon for podpress  Rabash: The Last Great Kabbalist [3:28m]:  | Download

Alles Wat Je Moet Weten Over De 613 Verlangens

hopeEen vraag die ik ontving: Kunt u alstublieft een lijst maken waar alle 613 verlangens die in een persoon bestaan een voor een op staan.

Mijn Antwoord: Gewoon zo maar, je wil dat ik zo maar alle 613 verlangens tot in detail beschrijf? Maar waarom? Geen enkele daarvan bestaat nog in je! Zij worden in iemand geopenbaard nadat hij de Machsom overgaat, tijdens zijn spirituele stijgen. Het zijn de verlangens om genot te ervaren door middel van de Schepper, zoals staat geschreven: “Proef en zie hoe goed de Schepper is”.

Door de Schepper te openbaren begin je Hem te voelen als 613 genietingen, of genoegens. Eerst voel je ze in de intentie om van Hem te genieten omwille van jezelf (ABYA van de Klipot) en dan corrigeer je ze tot de intentie: “omwille van Hem”. Wij kunnen deze verlangens niet uitdrukken of beschrijven in onze taal, omdat wij ze niet hebben.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: How Can Singularity Transform Without Being Changed?
Laitman.com Post: Faith Above Reason Is Bestowal Above Reception
Laitman.com Post: Preface to the Science of Kabbalah. Items 13-16
Shamati #5 “Lishma Is an Awakening from Above, and Why Do We Need an Awakening from Below”

De Correctie Van De Vrouw

The Woman\'s CorrectionTwee vragen die ontving over de correctie van de vrouwelijke ziel:

Vraag: U heeft veel uitleg gegeven over het pad van de man voor correctie – hij studeert, werkt in de groep en daardoor trekt hij het corrigerende licht aan, dat terugkeert naar de bron en zijn ziel corrigeert. Ik probeer te begrijpen hoe een vrouw haar ziel corrigeert en het enige antwoord dat ik kan vinden is dat zij niet het licht op zichzelf kan aantrekken, dat dit het werk van de man is en dat de vrouw studeert en verspreidt, en zo corrigeert zij haar ziel. Kunt u een iets meer gedetailleerdere beschrijving geven van het spirituele proces dat een vrouwelijke ziel doorloopt als zij studeert en verspreidt op haar pad naar correctie?

Mijn Antwoord: Het verschil is het volgende:

1. Een vrouw verenigt zich niet met andere vrouwen in de groep volgens de wet “Hebt uw naaste lief zoals Uzelf”. Zij verenigt zich met andere vrouwen door elkaar te helpen bij het verspreiden van Kabbalah.

2. Zij ontvangt hierbij geen directe hulp van bovenaf op de manier waarop de mannelijke groep dit doet, maar zij ontvangt dit via de mannelijke groep. Dit is uitgelegd in het verhaal over de ontvangst van de Thora, waar de mannen de voorwaarde van Arvut (gezamenlijk garant staan voor elkaar) uitdragen. De vrouwen geven hen hierbij hun steun door middel van hun verlangen. Als resultaat daarvan ontvangen zij dit samen, de mannen geleiden het licht door naar de vrouwen. Het verschil zit hem enkel in de volgorde waarop zij het Licht ontvangen en er is verder geen verschil. Een vrouw voelt dit op geen enkele manier als zij studeert en verspreidt. Het is zelfs zo dat een vrouw enkel Kabbalah zou moeten studeren voor zover ze de behoefte voelt en niet meer dan dat, de mannen daarentegen zijn verplicht om iedere dag 1 a 3 uur te studeren.

Vraag: Heden ten dage gaan de vrouwen door de zelfde spirituele stadia als de mannen. Heeft u ook een vangnet, zoals een Bnei Baruch vrouwengroep. Wat is er voor ons, de vrouwen, moeders en onze kinderen?

Mijn Antwoord: De mannen van de Wereld Kli moeten het vrouwelijk deel van de Wereld Kli ondersteunen. Dit is zoals ik het voel, waar je spreekt over lichamelijke in plaats van spirituele behoeftes. Een spirituele behoefte is niet verbonden met het lichaam, het is meer. Stel je de wereld voor zonder lichamen, een ruimte gevuld met ongecorrigeerde verlangens die vervuld willen worden, liever dan aan elkaar te schenken en zich te verenigen in een gemeenschappelijk verlangen. Deze verlangens kunnen worden onderverdeeld in actieve verlangens, de mannelijke, en passieve verlangens, de vrouwelijke. Het is hetzelfde als bij de conceptie, waar de mannelijke cellen bewegen en de vrouwelijke cellen penetreren. Dan komt er een geboorte, een nieuw gezamenlijk verlangen.

Verwante Materialen:
Een Lezing Over De Spirituele Groei Van Vrouwen
Over De Spirituele Groei Van De Vrouw – Tweede Lezing

Engelstalig:
icon for podpress  A Talk about Women’s Spiritual Development, #1 [40:34m]: | Download