Lijden Zorgt Ervoor Dat We Correct Gaan Denken

billionNieuwsrapportage: (vertaald van life.pravda.com): De oorzaak van de crisis volgens de gemiddelde burger: De crisis vindt plaats omdat mensen speculeren en de waarde van eerlijkheid niet erkennen. Vele producten en diensten worden niet verkocht voor hun actuele waarde. Vele mensen denken zelfs dat ze boven de wet staan. De autoriteiten liegen tegen de mensen, en mensen liegen tegen de autoriteiten.

De oplossing voor de crisis volgens de gemiddelde burger: Als we opgroeien (psychologisch) en verantwoordelijk worden, als we de consequenties van onze acties begrijpen, dan zouden er geen crises zijn. Want de crisis vindt alleen daar plaats waar hebzucht was, en waar de verlangens, behoeftes en rijkdom overmatig zijn.

Mijn Commentaar: Het is fantastisch om te zien hoe snel lijden de correcte gedachte ontlokken. We zijn gecreëerd als egoïsten- binnen de wil om te ontvangen- opzettelijk. Als we niet ontvangen wat we willen, voelen we lijden. Vandaar dat egoïsme ons de correcte oplossingen brengt.

Met een beetje meer lijden, zullen we correct gaan redeneren: we zullen ons realiseren dat het antwoord niet het verminderen van ons egoïsme is, maar ons er complete van los te rukken, erbovenuit te stijgen. Dan zal de mens ontdekken dat zijn mening al in Kabbalah beschreven staat- de wetenschap van correctie van de mensheid.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Story of Jacob and Esau Teaches Us How to Trick Our Egoism
Laitman.com Post: We Were Created as Parts of One Whole
Laitman.com Post: The Path of Light Versus the Path of Suffering

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed