Wij Zijn Geschapen Als Delen Van Eén Geheel

authorVragen die ik ontving over egoïsme en de correctie daarvan:

Vraag: Haast elke dag lezen we berichten uit verschillende landen over ouders die hun kinderen doden, kinderen die hun ouders doden, vrouwen die hun mannen en mannen die hun vrouwen doden, kleinkinderen die hun grootouders doden enzovoort. Wat gebeurt er? Is dit een van de uitingen van de wereldwijde crisis?

Mijn Antwoord: Het is de uiting van het begin van het laatste stadium van egoïsme. De profeten schreven dat er een tijd zal komen dat “meedogende vrouwen hun eigen kinderen zullen koken en opeten” (Eicha 4:10). Dit zal er gebeuren tenzij wij naar de waarschuwingen van de profeten luisteren en deze tijden op een andere manier tegemoet gaan, in het Licht van Kabbalah, dat het egoïsme corrigeert.

Vraag: Hoe dan ook dwingt de Schepper ons tot ontwikkeling door het lijden. Dus een mens ontwikkelt zich niet uit vrije wil, maar uit noodzaak. Maar is het niet het plan van de Schepper om iemand te scheppen die gelijk aan Hem is, een partner? Wat is dit voor gelijkheid?

Mijn Antwoord: De hele periode van vrije wil en onafhankelijke ontwikkeling ligt nog voor je. Maar je kunt er alleen door middel van lijden toe gebracht worden. Anders zal je egoïsme je overal heen drijven behalve naar spirituele ontwikkeling. Gedurende alle voorafgaande tijden ontwikkelden wij ons slechts door de ontwikkeling van ons egoïsme, maar nu wordt ons de gelegenheid geboden om ons onder de invloed van het Licht te ontwikkelen. Dus nu heb je vrijheid – vrijheid hoe je te ontwikkelen.

Vraag: “Ik wil U goed doen, opdat U goed doet aan mij” – dit is een aanhaling uit uw boek in het Russisch, “Een Gekozen Natie Zijn” pag. 324. Is dit geen egoïstische intentie? Of is dit gecorrigeerd egoïsme?

Mijn Antwoord: Het is het gecorrigeerde egoïsme. Maar het is niet altijd mogelijk de intentie te begrijpen, omdat de woorden slechts iemands verlangens kunnen weergeven. Met andere woorden: “Ik vraag U om mij te corrigeren en ik zal er alles voor doen.” En “goed” betekent de kwaliteit van geven, en van liefde.

Vraag: Tegenwoordig voelt ieder van ons zich op een egoïstische manier een individu. Wat zullen wij allemaal voelen na de correctie? Zal elk van ons voelen dat de Gemeenschappelijke Kli hijzelf is?

Antwoord: Zeer zeker, want zo zijn we geschapen: als delen van een geheel. In plaats van onszelf waar te nemen, moeten we het hele organisme zien. Wat wij binnen onszelf waarnemen is onze wereld, terwijl wat wij buiten onszelf waarnemen de Hoogste Wereld is.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Black Hole
Laitman.com Post: What Awaits Humankind: Extinction or Prosperity?
Chapter from Book Kabbalah, Science and the Meaning of Life: “Building the Spiritual Kli (Vessel/Tool)”
Shamati #3: “The Matter of Spiritual Attainment”
Baal HaSulam Article: “The Freedom”

icon for podpress  Where is Our Freedom? [02:04m]: | Download

2 Reacties

  1. […] Materialen: Laitman.nl Artikel: Wij Zijn Geschapen Als Delen Van Eén Geheel Laitman.nl Artikel: De Crisis Is Eén Manier Om Ons Het Programma Van De Natuur En De Methode Van […]

  2. […] Materialen: Laitman.nl Artikel: Wij Zijn Geschapen Als Delen Van Eén Geheel Laitman.nl Artikel: Vandaag De Dag Is De Hele Wereld Net Een Kind Dat Onderwezen Moet Worden […]

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed