We Kunnen Ons Ontwikkelen Zonder Het Lijden Af Te Wachten

Those Who Study Kabbalah Are Not Scared of AnythingTwee vragen die ik ontvangen heb over ontwikkeling door middel van Kabbalah:

Vraag: In een boek geschreven door Rav Kook, wordt er gezegd dat er twee wijzen van verlossing zijn: verlossing die op zijn tijd komt (בעיתה – Beito), en verlossing die komt als antwoord op de smeekbede van de persoon (אחישנה – Ahishena). Hoe dan ook, zal verlossing uiteindelijk komen. Volgens Kabbalah, moeten we van binnenuit veranderen, en dan zullen we geluk verwerven. En door middel van het verspreiden van de wijsheid van Kabbalah, zullen we iedereen gelukkig maken, omdat ze hetzelfde Licht zullen ontvangen. Maar dan zou het lijken dat Kabbalah de notie van het bestaan van de tijd voor correctie tegenspreekt.

Mijn Antwoord: Je hebt alles door elkaar gehaald! Kabbalah werd ons gegeven zodat we in plaats van “op zijn tijd” te vorderen, we de tijd zouden versnellen (ofwel vorderen door אחישנה – Ahishena). Dit betekent dat we ons kunnen ontwikkelen zonder het lijden af te wachten (zonder בעיתה- Beito).

Vraag: Wat bedoelt u met “het punt in het hart”? Bedoelt u tevens dat het lot – of de omstandigheden in ons leven die moeilijk kunnen zijn – ons naar dit punt toe dwingen zodat we ons doel zullen ontdekken?

Mijn Antwoord: Lijden en leegte leiden persoon naar de vraag over hun betekenis, oorzaak en doel. Geleidelijk begint een persoon te voelen dat hij de oorzaak voor alles wat er gebeurt dient te begrijpen, en dit gevoel is een onbewust verlangen om de Schepper te openbaren. Een persoon ontdekt dan de bron van deze kennis (de boeken, de groep en een leraar) en bereikt daarna het doel.
Het punt in het hart is het verlangen om de Schepper te onthullen, en Kabbalah is de methode ofwel de middel om Hem te onthullen. Het punt in het hart is het initiële verlangen van je ziel, en je ziel gaat zich vanuit dit punt ontwikkelen. Het punt in het hart is vergelijkbaar met een zaadje: als het in de juiste omgeving geplaatst wordt, die geschikt is voor zijn ontwikkeling (de groep, de boeken en de leraar), begint het met ontwikkelen naar een vat voor de ziel – een verlangen waarmee de persoon de Hoogste Kracht, ofwel de Schepper begint te voelen.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Freedom of Will Lies in Acceleration
Laitman.com Post: The Path of Light Versus the Path of Suffering
Interview with the Future: “The Acceleration of the Reshimot”
The Path of Kabbalah: “The Awakening of the Point in the Heart”
icon for podpress  Lesson on Shamati #14: “What is the Greatness of the Creator” [45:42m]: | Download
icon for podpress  Kabbalah Revealed, Episode 4: “The Force of Development and the Meaning of Suffering” [25:08m]: | Download

2 Reacties

  1. […] Materialen: Laitman.nl Artikel: We Kunnen Ons Ontwikkelen Zonder Het Lijden Af Te Wachten Laitman.com Post: Why Does the Creator Give Us So Much Suffering In This World? Shamati #4 “What […]

  2. […] Materialen: Laitman.nl Artikel: We Kunnen Ons Ontwikkelen Zonder Het Lijden Af Te Wachten Laitman.nl Artikel: Er Is Geen Verbod Op De Correctie Van Het Egoïsme Attaining the Worlds Beyond: […]

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed