We Kunnen Niet Om De Wetten Van Natuur Heen

go-aroundEen vraag die ik ontvangen heb: De grote Kabbalist, Baal HaSulam, roept de mensen op om de wetten van de Natuur niet te overtreden, net alsof deze wetten verkeersregels zijn waarbij een persoon op een verkeerde plek de straat over kan steken, of op de verkeerde baan kan rijden. De mensheid heeft bijvoorbeeld de wet van de zwaartekracht sinds de tijd van de gebroeders Wright overtreden. Toch is deze wet nog steeds intact: we werken er simpelweg omheen. En wat maakt het uit?

Is het mogelijk om een lijst samen te stellen van de natuurwetten of zijn deze alleen aan Kabbalisten bekend?

Mijn Antwoord: Elke keer dat de mens de natuurwetten overtreedt, brengen zijn handelingen een negatieve invloed teweeg, en dit eindigt uiteindelijk in de dood. De wet van het gedrag in een globale gemeenschap heeft zich tot onze tijd niet als een natuurwet gemanifesteerd, maar begint zich nu te manifesteren omdat we nu de eindfase van onze ontwikkeling bereiken, het niveau van de “mens”, waar we vroeger door de lagere niveaus heen gingen, die de “levenloze, vegetatieve en dierlijke” worden genoemd.

De wetten van de Natuur zijn strenger dan verkeersregels, omdat de Natuur geen medelijden heeft en “exacte betaling” vereist. We kunnen niet om de wetten van de Natuur heen, maar we kunnen ze bestuderen en leren ze correct te gebruiken. Globalisering verplicht ons om ons te verenigen met het doel ons aan te passen aan de besturende krachten van de Natuur. Als we dit zouden doen, zouden we de wetten van Natuur in ons voordeel kunnen gebruiken. Maar als we ons niet als een wereldomvattende gemeenschap gedragen, zullen we net als de slecht ontworpen eerste vliegtuigen neerstorten, totdat we de natuurwetten op een correcte manier leren gebruiken!

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Friends, Let’s Join Hands!

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed