Waarom Oorlog Samengaat Met “Je Naaste Liefhebben”

War Is No SolutionEen vraag die ik heb ontvangen: In de laatste les over het artikel “De Onthulling van Goddelijkheid (Matan Torah)” legde u uit dat andere religies in werkelijkheid niet de regel “heb uw naaste lief als uzelf” bevatten. U gaf als voorbeeld de oorlogen die gevochten werden over kwesties als de juiste manier om te bidden en het kastensysteem in het Hindoeïsme. U noemde dit tekenen dat religies de regel “heb uw naaste lief als uzelf” niet volgen.

Hoe moeten we dan de “oorlogen tegen de zeven naties” en de oorlog me Amalek begrijpen? Ik probeer te begrijpen hoe we deze daden kunnen verrichten en tegelijkertijd de regel “heb uw naaste lief als uzelf” in stand houden. Ook al verrichten we ze terwijl we ons aan deze regel houden, de toekomstige generaties zullen dan toch verkeerde conclusies trekken met als resultaat wreedheid en verwoesting

Mijn Antwoord: Correctie geschiedt juist door middel van oorlogen en strijd tussen het egoïsme en het Licht. Neem bijvoorbeeld Koning David, wiens Psalmen gewaardeerd worden door de hele wereld, omdat zij de hoogste manifestatie zijn van de liefde voor de Schepper. Hij heeft veertig jaar besteed aan oorlogvoering, en daarbij was hij ook nog de agressor. Dit staat bekend als de “Verovering van David” (Kidush David), die zich uitstrekte van Egypte tot Babylon, inclusief Libanon, Syrië, Jordanië en andere grondgebieden die een Hoogste Spirituele wortel hebben (andere territoria hebben zulke wortels niet). Een ander voorbeeld is Joshua, die het Land van Israel veroverde en de zeven naties verbande. Bovendien verbood de Schepper om ze in dat land te laten blijven. Dit alles staat beschreven in de Thora, en gebeurt in overeenstemming met de correctie van het egoïsme en het vervangen ervan door “het schenken”.

Om een juist beeld van de ordening van volken in onze wereld te krijgen, moet men zich voorstellen dat ze door krachten bestuurd worden. Als daden vanwege een opdracht van de Schepper worden verricht, zoals de oorlogen gevoerd door Joshua en David in de Bijbelse tijden, dan staat dit gelijk aan correctie van het egoïsme (zie het commentaar van Rashbi op Beresheet). Als echter de daden gebaseerd zijn op de beslissingen van de mens, dan zijn ze egoïstisch! Sinds die tijd heeft Israël geen enkele oorlog gevoerd, waarin zij de agressor was.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: War Means War
Laitman.com Post: Cain and Abel are Within Us
Chapter from the Book A Guide To The Hidden Wisdom of Kabbalah: “Lesson 10″
Chapter from the Book The Kabbalah Experience: “The Messiah and the End of Days”

icon for podpress  Lesson on Shamati #142: The Essence of the War [14:37m]: Download

icon for podpress  Lesson on Shamati #142: The Essence of the War [14:35m]: Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed