Waarom Onze “Heilige Waarden” Niet Te Koop Zijn

Is Pride a Form of Egoism?Nieuws Verslag (van National Science Foundation): Een team onderzoekers van het National Science Foundation onderzoekt de rol van ethische en religieuze geloofsovertuigingen, ofwel “heilige waarden”, wat betreft het motiveren van menselijk gedrag. De belangrijkste bevinding van het team is dat individuen die heilige waarden erop nahouden, zelden bereid zijn deze te verspelen voor economisch gewin. “Ons onderzoek zegt ons dat als er sprake is van een confrontatie tussen heilige waarden, worden de aantijgingen om deze op te geven of te veranderen voor materiële opbrengsten, als een diepe belediging gezien..”

Mijn Commentaar: Dit is de schaal van menselijke waarden, van de laagste naar de hoogste:
– Lichamelijke verlangens (voedsel, seks en familie); deze verschijnen vanuit de lichamelijke behoeften;
– Sociale verlangens (welvaart, macht, roem en kennis); deze verschijnen wegens de invloed van de maatschappij;
– Spirituele verlangens (onthulling van de Schepping); ze verschijnen door het ontwaken van een “Reshimo” ofwel een spirituele gen.

Daarom is het niet verrassend, dat we zelfs de “heilige waarden” van onze wereld meer waarde toekennen dan alle andere. Echter is dit niet van toepassing op extreme situaties, als het instinct van zelfbehoud de persoon dwingt om te kiezen voor het “uiterste minimum voor zijn overleving” boven al het andere.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Society’s Disdain Helps Us Along the Path
Laitman.com Post: The Classical Wisdom of Kabbalah and the Evolution of the Urgently Needed Planetary Consciousness 

icon for podpress  Evolution of Desires [5:44m]:  Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed