Kunnen We Iets Aan De Crisis Doen?

A Crisis Is a Crisis Nieuws Verslag (vertaald van gazeta.ru): Economische en politieke calamiteiten op globale schaal hebben een zodanige uitwerking op mensen dat ze spreken over het eindigen van de huidige era en dat de toekomst radicaal anders zal zijn. De huidige financiële crisis is geen uitzondering. Echter deze keer, zullen we niet in staat zijn om enig duidelijk plan te bedenken voor “langdurig universeel geluk”. Als iemand op een dergelijk plan hoopt, zal dit alleen van zijn arrogantie getuigen.Bovendien, is een van de mooiste dingen in het leven het onvermogen om de toekomst te voorspellen, omdat het zowel het individu, als de mensheid de kans geeft zich te ontwikkelen.

De voorspellingen die mensen met betrekking tot het leven na de crisis maken, kunnen herleid worden naar drie categorieën:

1. Sommige mensen nemen aan dat we te maken hebben met de geschiedenis die zich herhaalt, dat crises zoals deze al eerder voorgekomen zijn en dat om deze reden de globale economie hersteld zal worden. Op een bepaald moment, zal de mensheid het leven hervatten, net zoals voor de crisis en de wereld zal hetzelfde zijn als vroeger.

2. Anderen denken dat de crisis niet echt een economische crisis is, maar een crisis van onze waardesysteem en dat de menselijke beschaving een soort drempel heeft bereikt. We kunnen er niet mee doorgaan op dezelfde manier te leven en we moeten dringen een nieuw plan van bestaan creëren. We zullen nooit meer in staat zijn terug te gaan naar de “gouden era” zoals voor de crisis (of het nu wel echt een “gouden era” was of niet is een vraag apart.)

3. Wetenschappers waarschuwen ons dat als mensen hun manier van leven niet veranderen, ze binnenkort een andere planeet nodig zullen hebben om te kunnen overleven.

… We moeten eerlijk zijn tegen onszelf en toegeven dat we niet weten hoe en wanneer de huidige crisis zal eindigen. Niemand kan ons recht wegnemen om onze persoonlijke en universele toekomst op te bouwen. Echter is het belangrijk om te beseffen dat zulke constructies altijd op fouten gebaseerd waren.

Mijn Commentaar: Dit is mijn commentaar op de punten 1, 2 en 3:

1. Wat betreft de crises die in het verleden zijn gebeurd, was het waar om te zeggen dat de geschiedenis zich herhaalde, omdat ze alle plaats vonden op hetzelfde egoïstische individualistische vlak. De huidige crisis is daarentegen verrezen, wegens overgang van een geïndividualiseerde wereld naar een allesomvattende wereld. Daarom zullen onze pogingen om terug te gaan naar het verleden, naar de oude wetten en regels, niet slagen. Bovendien zullen we niet in staat zijn om een nieuwe wereld te visualiseren, die gebaseerd is op de ervaringen uit het verleden, omdat de wereld nu gebaseerd zal zijn op andere wetten – de wetten van globalisering. Deze wetten en regels zijn tegenovergesteld aan de wetten van het geïndividualiseerd gedrag, ongeacht of het een organisatie of een land betreft.

2. Deze gedachte is juist. Echter is de toekomst bekend. We kunnen en moeten het bestuderen. Dan zullen we niet meer door zoveel lijden hoeven te gaan! Kabbalah is beschikbaar voor iedereen!

3. Wetenschappers hebben gelijk wat betreft hun begrip dat de grondstoffen van onze planeet uiteindelijk uitgeput zullen worden. Volgens hun berekeningen dreigt dit met volledig uitsterven in de volgende paar generaties. Als we onszelf echter beginnen te corrigeren, om meer balans te verkrijgen met de Natuur (de Schepper), zullen we positieve invloed van de Natuur op onszelf afroepen, en hiermee de harmonie herstellen. Hierbij, zal dit heel snel gebeuren en vormen aannemen die we nog nooit in het verleden ervaren hebben!

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Reason for Our Suffering, and the Alternative Path
Laitman.com Post: Unity for the Right Purpose Can Stabilize the Banking System
Laitman.com Post: Baal HaSulam Describes the Cause of Suffering and Crises in the World

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed