In Kabbalah Worden Genot En Verlangen Gedefinieerd In Relatie Tot Het Licht

relativeVragen die ik ontving over de betekenis van Kabbalistische woorden en over het punt in het hart:

Vraag: Wat betekent de uitdrukking: “Er zijn veel gedachten in ons hart, maar de Schepper zal ons van ze allemaal bevrijden”?

Mijn Antwoord: Alleen het Hoogste Licht kan al onze verlangens en gedachten vervullen door ze de juiste eigenschappen en vorm te geven.

Vraag: Is het punt in het hart afhankelijk van hoeveel levenscycli iemand doorgemaakt heeft? Ik begrijp gewoon niet waarom het in veel mensen nog slapend is?

Mijn Antwoord: Het punt in het hart ontwaakt wanneer iemand gedesillusioneerd is in zijn pogingen om al zijn wereldse verlangens te vervullen. Met dit doel gaat hij millennia lang door een geschiedenis van levens heen!

Vraag: Ik studeer al ongeveer twee jaar Kabbalah. Twee dingen lijken me in verwarring te brengen en dat komt misschien doordat ik de woorden “genot” en “verlangen” nog steeds associeer met onze wereld. Ik zou heel dankbaar zijn wanneer u deze twee woorden nader zou kunnen toelichten en me zou kunnen wijzen waar ik de informatie kan vinden.

Mijn Antwoord: Genot is het gevoel van een vervuld verlangen – welk dan ook. Verlangen is het streven om je te vervullen met iets wat je verlangt, met genot. Maar in Kabbalah is het verlangen naar het Licht, en het genot is het genieten van het Licht.

Vraag: Is het mogelijk om de essentie van uw lessen door middel van gebarentaal over te brengen?

Mijn Antwoord: Ja, als iemand die taal begrijpt, doven bijvoorbeeld.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Preface to the Science of Kabbalah. Items 13-16
Laitman.com Post: A Kabbalist Feels the Same Pleasure As the Creator
Chapter from Book The Path of Kabbalah: “The Awakening of the Point in the Heart”
Chapter from Booklet The Secret Meaning of the Bible: “The Language of Kabbalah”

icon for podpress  What is Light in Kabbalah? [04:41m]: | Download

icon for podpress  Soul, Screen and Delight [01:23m]: | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed