Geloof, Hoop En Liefde

hopeEen vraag die ik heb ontvangen: Zou u alstublieft willen uitleggen wat de uitdrukking: “Geloof, hoop en liefde” betekent, en hun volgorde wat betreft het spirituele werk?

Mijn Antwoord: Eerst dient een persoon geloof te verwerven – de waarneming van de Schepper. Deze waarneming geeft hem hoop en vertrouwen, in zijn heden en toekomst, omdat de onthulling van de Schepper de mens doet versmelten met Hem, hij wordt als een embryo in een moeder. Daarna, na het ervaren van alle handelingen van de Schepper en het leren kennen van hun absolute goedheid, begint een persoon liefde te voelen voor de Schepper.

Zoals je kunt zien, komt alles door verwerving, oftewel door zelf deze dingen te leren. Kabbalah is de meest praktische wetenschap die er is: alles wordt binnenin jezelf en door middel van jezelf bestudeerd.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Everything Is Attained from Within
Laitman.com Post: The Wisdom of Kabbalah Isn’t Learned Through Common Sense
Chapter from the Book  Attaining the Worlds Beyond – “Faith: Believing in the Oneness of the Creator”
Baal HaSulam Article: “The Love for the Creator & Love for the Created Beings”
Baal HaSulam Article: “The Essence of One’s Work”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed