Economen Zeggen Prachtige Dingen, Maar Kunnen Ze Niet Waarmaken

Shari Arison, de beroemde Israëlisch-Amerikaanse zakenvrouw (en de rijkste inwoner van Israël) zei het volgende over de financiële crisis:

We gaan door een moeilijke, maar ontzettend belangrijke periode – belangrijk voor het Joodse volk en voor de hele mensheid.We hebben een belangrijke rol, die inhoudt de toorts te heffen en aan te steken. We zullen leiden door middel van bewustzijn, menselijkheid, waarheid, waarden, liefde en vrede. We moeten ons verenigen – alleen dan zullen de onrust, pijn en haat verdreven worden.

De wereld van vandaag staat op het punt verwoest te worden. Overal waar je kijkt heerst chaos, en die begint met iets kleins – de relatie tussen de mensen onderling. De onrust, het gevaar en de pijn doordringen elk aspect van het leven: het persoonlijke, inter-persoonlijke, ecologische en economische aspect. Iedereen begrijpt dit tegenwoordig, en het is jammer dat we de oplossing niet zien.

Ik sta hier vandaag voor u en ik zeg: er is een oplossing, en die ligt in ons waardesysteem. De oplossing ligt verborgen in de uitspraak: “Houd van uw naaste als van uzelf”. We willen allen de collectieve situatie veranderen en we kunnen het ook doen. Maar dan moet elk van ons zijn eigen individuele verantwoordelijkheid op zich nemen, zijn persoonlijke plicht.

Mijn Commentaar: Dit zijn prachtige woorden, maar is geen enkele manier om ze waar te maken. Ik kan alleen maar hopen dat mensen spoedig zullen inzien dat het egoïsme de oorzaak is van al hun problemen, en dat ze dan snel tot de conclusie komen dat ze dat alleen kunnen corrigeren, door de kracht van de Natuur van buiten af aan te trekken.

Er staat geschreven: “Ik creëerde het egoïsme en gaf de Thora voor de correctie ervan, omdat het Licht erin, de mens terugleidt naar de Bron.” Dit Licht daalt alleen op hem neer, wanneer hij Kabbalah op de juiste manier gebruikt- zie punt 155 van Baal HaSulams “Inleiding tot Talmud Esser Sefirot“.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: I Am For the State of Kabbalah
Laitman.com Post: There Is No Prohibition On Correcting Egoism
Kabbalah Today Article: Kabbalah Chronicles

icon for podpress  What Is Light in Kabbalah? [4:41m]: Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed