Baal HaSulam Beschrijft De Voorwaarden Voor Het Leven In Een Allesomvattende Wereld

The Greatest Thing You Can Attain Is the Greatest Thing That There IsBaal HaSulam. Artikel “Wilsvrijheid“:
“Als de mensheid zijn doel bereikt, wat wil zeggen naar de graad van volledige liefde voor de naaste stijgt, als alle mensen in deze wereld zich met één enkel hart verenigen – alleen dan zal al het geluk dat voor de mensheid voorbestemd is, onthuld worden in al zijn pracht.”

Baal HaSulam. Artikel “Vrede in de Wereld“:
“Ten eerste, moet elke persoon grondig begrijpen, en aan degenen om hem heen uitleggen, dat de vrede in een samenleving, vrede in een natie en de vrede op een planeet, absoluut met elkaar verbonden zijn.”

Baal HaSulam. Artikel “De Toekomstige Generatie“:
“De ethische vorm, die het leven van elke natie vaststelt, moet primair het volk verplichten om aan anderen te schenken volgens het beginsel van “heb uw naaste lief als uzelf”. Dit zal het sociaal bewustzijn zijn van alle naties. Behalve dit, moet elke natie zijn religie en traditie bewaren, en geen enkele natie mag zich met de andere bemoeien.”

Baal HaSulam. Artikel “De Vrede“:
“Egoïstische weerstand tussen mensen en naties kan alleen uit de wereld verdwijnen met behulp van de Hoogste Kracht van de Schepper (Natuur), als we ons met Hem wensen te verenigen. Dit werd initieel gepland in de gedachte van de schepping. En als we dit doel van versmelting met de Schepper nastreven, zullen afgunst, trots en haat verdwijnen, en zullen we allen in één hart samenkomen, vervuld door de kennis over de Schepper.”

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Source of Happiness
Laitman.com Post: We Must Only Unite Our Points In the Heart
Kabbalah Today Article: Love Is the Way
Love – The Law of Life
Article: “Spirit and Body”

icon for podpress  Wisdom in Action [17:00m]:  Download

One Comment

  1. […] Materialen: Laitman.nl Artikel: Baal HaSulam Beschrijft De Voorwaarden Voor Het Leven In Een Allesomvattende Wer… Laitman.nl Artikel: De Europese Unie Moet Een Cruciale Beslissing […]

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed