De Oorsprong En Het Doel Van Oosterse Leringen

How to Have an Easy RamadanEen vraag die ik heb ontvangen: Volgens de Ari, werd het volk van Israël naar verschillende landen verbannen, om op deze manier de “vonken” van de naties van de wereld te verzamelen tot één grote kracht, die op de Schepper gericht is. Kan het zo zijn dat de Oosterse meditaties en leringen, die door vele Israëliërs gebruikt worden om dichterbij de spiritualiteit te komen, deze vonken zijn en dat deze leringen daarom noodzakelijk zijn voor onze ontwikkeling?

Mijn Antwoord: Er staat geschreven dat Abraham, toen hij Kabbalah eenmaal onthuld had, het begon te onderwijzen aan anderen die geïnteresseerd waren in de mogelijkheid om het doel van het leven te bereiken – de onthulling van de Schepper, de versmelting met Hem. Deze mensen werden zijn studenten. Maar er waren anderen in wie dit verlangen, de vraag naar het doel van het leven, nog niet geopenbaard was, – zie punt 2 van de  “Inleiding tot Talmud Eser Sefirot.”). Aan deze mensen gaf hij een andere leer als voorbereiding.

Degenen die hem volgden – zijn studenten, worden zijn zoons genoemd. Degenen die nog niet in staat waren om hem te volgen, maar naar hem luisterden, worden de zonen van zijn concubines of slaven genoemd. Het is in Midrash Raba geschreven dat hij hen godsdienst onderwees en naar het Oosten stuurde.

Maar tegenwoordig beginnen we opnieuw na te denken over onze religie en ons geloof. Mensen moeten beseffen en voelen dat religie en geloof ons tijdelijk gegeven waren, om gedurende de periode van de verhulling van de Schepper te bestaan maar om vervolgens vervangen te worden door Zijn openbaring. Als Hij geopenbaard is, zullen volksgebruiken en tradities het enige zijn wat ervan overblijft. In de tussentijd zullen alle naties van de wereld zich onder één Schepper verenigen, en zal hij aan hen worden geopenbaard.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Everything Comes From Kabbalah
Laitman.com Post: Eastern Teachings Have No Connection With Kabbalah
Humankind vs. Human Kindness
Chapter from Book The Kabbalah Experience: “Beliefs, Mysticism and The Supernatural”
Chapter from Book Kabbalah Revealed: “Handling Desires”
Baal HaSulam Article: “The Essence of Religion and Its Purpose”

One Comment

  1. […] Verwante Materialen: Laitman.nl Artikel: De Oorsprong En Het Doel Van Oosterse Leringen […]

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed