Ware Betekenis Van De Wederopstanding En De Komst Van De Messias

Twee vragen die ik ontvangen heb over de Messias en de wederopstanding:

Vraag: Zou u commentaar willen geven op het volgende?
“De Messias zal alleen komen als hij niet meer nodig is, en hij zal alleen op de dag na zijn komst komen, hij zal komen, niet op de laatste dag maar op de allerlaatste dag”. – Dit is een citaat uit de geschriften van Franz Kafka.

Mijn Antwoord: Kafka was een filosoof. Zijn woorden bewijzen opnieuw dat het voor de menselijke geest en hart onmogelijk is om natuur, leven en de mens te bevatten. Om dit te doen, dient men de Schepper te onthullen.

Vraag: Wat is de wederopstanding en de komst van de Messias volgens Kabbalah?

U heeft gezegd dat de wederopstanding betekent dat men er mee zal ophouden egoist te zijn. Wederopstanding wordt beschreven in het boek van Yechezkel en is niet hetzelfde als wat u gezegd heeft. Bedoelde u dat tijdens de wederopstanding de stoffelijke wereld verenigd zal worden met de spirituele wereld en dat mensen en zielen in één wereld zullen bestaan? En als dit niet het geval is, als alles spiritueel is, dan is de Messias ook spiritueel en niet stoffelijk?

Mijn Antwoord: De Messias is geen persoon, maar een kracht die ons corrigeert. Wat kan een persoon tenslotte doen?! Deze kracht zal de egoïstische intenties corrigeren die al onze verlangens vergezellen, en ze altruïstisch maken. Dan zullen we gelijk worden aan de Schepper en het doel van de Schepping verwerven – samensmelting met Hem.

Om het nog eenvoudiger uit te leggen: mensen zullen binnen zichzelf de kracht vinden om hun egoïsme te corrigeren. Deze kracht zal ze uit hun egoïstische waarneming van deze wereld trekken en wordt de Messias genoemd (wat letterlijk “uithalen” “eruit trekken” betekent in het Hebreeuws). In plaats van hun egoïsme zullen ze een waarneming van anderen verkrijgen, een verbinding met hen door verlangens en gevoelens, en één zijn met hen. Als gevolg zullen ze hun ziel verkrijgen.

De ziel is een onderdeel van de Schepper, de eigenschap van liefde en schenking. Als alle mensen dit doen, aangezien alle mensen onderling verbonden zijn, zullen ze de waarneming van hun verschillen kwijtraken – de waarneming van hun fysieke lichaam. Dan, met deze gemeenschappelijke waarneming, zullen ze de Wereld van Oneindigheid en samensmelting met de Schepper openbaren.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Philosophy and Kabbalah
Laitman.com Post: The Coming of the Messiah
Kabbalah Today Article: To Be or Not to Be?
Chapter from Book The Kabbalah Experience: “The Messiah and the End of Days”
BaalHaSulam Article: “The Wisdom of Kabbalah and Philosophy”
Baal HaSulam Article: “The Last Generation”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed