Kabbalah’s Oplossing Voor De Financiële Crisis Verschilt Van De Gezonde Verstand Oplossing

 

Ik heb deelgenomen aan twee gesprekken voor de TV Serie “Het Vlinder Effect”. Een ervan betrof sociale economie en de tweede de globale oplossing voor de economische crisis.

Ik heb gesproken met:

Shlomo Maoz – hoofdeconoom bij Excellence Nessuah Investment House (rechts);

Avihu Sofer – de manager van onze persafdeling bij de Kabbalah Academie (midden).

 

conversation

 

 

Shlomo Maoz is een beroemde internationale econoom, die een aantal trends voorspeld heeft betreffende de globale economie en wiens voorspellingen en advies gewaardeerd worden op de financiële markt. In dit geval uitte hij wederom de meest correcte oplossing vanuit het perspectief van gezond (egoïstisch) verstand! Kabbalah’s standpunt is echter anders.

Zijn advies over hoe de financiële crisis te overwinnen is als volgt:
1. We dienen terug te keren naar het “thuisleven”, minder te werken, de hi-tech industrie en het Internet te beperken, meer tijd door te brengen met onze familie en een kleine gemeenschap te behouden. Het Internet is de oorzaak van de crisis omdat het de hele beschaving op aarde verbonden heeft naar een “klein dorpje”. (zie mijn commentaar #1 hieronder);

2. Meer vrouwen moeten management posities innemen omdat vrouwen de zakelijke markt minder egoïstisch, minder arrogant maar verstandiger en flexibeler maken.

Dit advies is een echo uit de geschiedenis van Oude Babylonië:
4.500 jaar geleden begon de oude Babylonische beschaving – die alle mensheid in een gesloten gebied omvatte – de globale crisis van een “klein dorpje” te ervaren:

– Mensen ontdekten dat iedereen van iedereen afhankelijk is;

– Het egoïsme van elke persoon werd maximaal onthuld – allegorisch gesproken, omdat ze naar de hemel wilden stijgen;

– Iedereens haat voor een ander werd onthuld – mensen begrepen elkaar niet meer (wederom figuurlijk gesproken – hun talen werden verward.

Toen verschenen er twee voorstellen:
Abraham stelde voor dat iedereen zich “als een familie” zou verenigen, waar de Natuur hen toe bewoog. Deze eenheid kon bereikt worden door gebruik te maken van de wetenschap van Kabbalah die hij geopenbaard had.

Anderen, geleid door Nimrod, waren hier tegen. Aangezien het andere pad egoïstisch gezien helder was voor iedereen, aanvaardde de meerderheid van de bevolking het. Daarom werden ze over de hele wereld verspreid en vernietigden ze de verbindingen van een “klein dorpje” tussen hen en deden ze globalisering teniet.

Dit is wat Shlomo Maoz voorstelt dat we vandaag doen. Het voorstel is juist en behandelt het probleem. Echter, kan het in onze tijd niet de oplossing zijn. Het is gelijk aan andere “oplossingen” zoals het kapot maken van onze relaties door middel van een volgende wereld oorlog, of kunstmatig onze communicatie te beëindigen. Echter is er geen weg terug omdat ons egoïsme van tegenwoordig de gehele beschaving op aarde behelst.

De wetenschap van Kabbalah zegt dat we niet vreedzaam onze eigen weg kunnen gaan voor een tweede keer. In plaats hiervan zal de mensheid zichzelf bijna vernietigen door in een Derde en Vierde nucleaire Wereld Oorlog verwikkeld te raken. Dan zullen alleen enkele mensen op de Aarde overblijven, en zullen ze desniettemin zichzelf (onze ziel) corrigeren en het doel van de schepping verwerven – gelijkheid aan de Natuur (de Schepper).

In het verleden luisterden enkelen maar naar Abraham’s advies. Ze werden later bekend als Israël, wat “rechtstreeks naar de Schepper” betekent. Vandaag bevinden we ons in dezelfde situatie, zoals Kabbalah duizenden jaren geleden voorspeld heeft. Echter is de oplossing niet om te ontkoppelen, aangezien dit Nazisme voort zal brengen en ons elkaar doen vernietigen. De oplossing ligt in het scheppen van een nog grotere verbinding met elkaar!

Om deze reden:
– Moet de mensheid zich resoluut onthouden van extremisten en mensen die ten doel hebben ons te scheiden, zelfs als het uitloopt tot fysieke dwang;

– Wegens overleving, moet elke persoon tevreden zijn met de noodzakelijke middelen (zie mijn commentaar #2 hieronder) en al het overschot van zijn opbrengsten bijdragen voor het welzijn van hele maatschappij;

– Alle massamedia en onderwijssystemen moeten globaal onderwijs voor de hele mensheid mogelijk maken.

Mijn Commentaar #1: De mensheid van vandaag ervaart een periode die gelijk is aan de mid-life crisis van een individu. De traagheid om vooruit te komen, die bij de geboorte begon, begint op te raken. Nu dienen we bewust te vorderen, volgens onze eigen inspanningen. We moeten begrijpen waar we naar toe gaan en waarom: wat is het doel? Als een persoon halverwege zijn leven zijn doel niet begrijpt, grijpt hij naar extremen: veel geld verdienen, opnieuw trouwen met iemand jonger etc. Zijn grootste angst is om alleen te blijven met zijn eigen gedachten en de ultieme vraag: “Waar is dit allemaal voor?!”

Dit is de reden waarom nu, ook al klinkt het raar, de maatschappij enigszins blij is met de financiële crisis – het kan alle onbegrijpelijke negatieve verschijnselen waarmee het de afgelopen jaren te maken heeft gehad eraan toeschrijven – zoals een gebrek aan een duidelijke richting wat betreft verdere ontwikkeling, een doodlopend einde qua internationale relaties en geopolitieke veranderingen. Nu is er een begrijpelijk gemeenschappelijk probleem dat bestreden moet worden. De rest kan voor nu aan de kant geschoven worden.

Mijn Commentaar #2: Laten we ons een voorbeeld van de juiste houding ten aanzien van de wereld herinneren, zoals verteld wordt in het Bijbelse verhaal over de hemelse manna. Men werd geïnstrueerd om precies zoveel bij elkaar te verzamelen als ze in één dag konden eten. Al het overschot zou overnacht bederven, omdat het niet van hen was! Dus de huidige crisis leert ons om het overschot kwijt te raken. Als de crisis dieper wordt en zich meer uitbreidt, zullen de mensen beginnen te denken dat het nutteloos is om zulke grote moeite te doen om iets te vergaren dat hoe dan ook zal bederven.

Voor meer hierover zie het blad “De Natieen het boek “Van Chaos Naar Harmonie en mijn les is Arosa.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: Talks on Globalization and the Financial Crisis

One Comment

  1. […] Materialen: Laitman.nl Artikel: Kabbalah’s Oplossing Voor De Financiële Crisis Verschilt Van De Gezonde Verst…Laitman.com Post: Will Obama’s New Stimulus Plan Work? Kabbalah Today Article: “What Is […]

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: