Hoe De Globale Crisis Te Overwinnen

stepsGlobalisering is de onthulling van een nieuw niveau van verbinding tussen ons. Het zou voordelig moeten zijn, maar we zien dat het ons alleen maar meer problemen brengt. Waarom gebeurt dit? Het is omdat we het allesomvattende integrale systeem achterstevoren gebruiken: met het doel ons zelf op te bouwen door anderen naar beneden te halen, in plaats met elkaar te leren werken. We proberen telkens anderen te verslaan of te vernederen of beter te zijn dan zij.

Dit gebeurt omdat we ons tot een punt van volledige inter-verbondenheid met elkaar hebben ontwikkeld, toch is onze onderlinge verbondenheid tegengesteld aan de Natuur, die verenigd is. Dit komt doordat de interactie tussen ons volkomen egoïstisch is: elke persoon is bereid de ander op te slokken. Echter, zegt de wet van het systeem dat al zijn onderdelen moeten samenwerken, op een gecoördineerde manier, volgens het principe van “rekening houden met de ander, net als met zichzelf”.

Als we onze interactie proberen op te bouwen volgens het meest eerlijke beginsel: “wat mijn is, is mijn en wat van jou is, is van jou”, zal de mensheid achteruit gaan en in een nog grotere crisis geraken. Dit komt doordat vandaag, in onze globale inter-verbondenheid, een egotistisch gezien eerlijk persoon, zaak, bank, overheid of bestuurder simpelweg “niet werken”.

Wat moeten we dus doen? We moeten de wetten van een integraal, gesloten systeem in beschouwing nemen, dat net zoals één lichaam is, en geleidelijk onszelf corrigeren in overeenstemming ermee. In praktische termen betekent dit:

– Het organiseren van distributie, zodat ieder persoon zal ontvangen hoeveel hij nodig heeft;

– Een universeel onderwijssysteem instellen, dat de mensen over de wet leert ten aanzien van het bestaan van de mensheid in een gesloten systeem.

Zelfs de eerste aansporingen die we in deze richting maken zullen onze tegenstelling aan de Natuur opheffen en ons in harmonie ermee brengen. Dan zullen crises en lijden verdwijnen. Eigenlijk bevrijdt en dwingt de huidige crisis genoeg mensen om dit project te bewerkstelligen. Kennis over de wereld, waar we opeens in beland zijn, zal door iedereen met begrip tegemoet gekomen zijn. De gaande crisis heeft ons hierop voorbereid. Vandaag moeten we heropgeleid worden over hoe te leven in een gesloten, inter-verbonden systeem, waar iedereen “in een boot” zit, en waar de verlossing van elke persoon van iedereen afhankelijk is. We moeten leren – en onze kinderen leren – over de nieuwe wereld.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Baal HaSulam on Human Nature
Laitman.com Post: Only the Creator’s Revelation Can Correct the World
Kabbalah Today Article: Globalization 101

One Comment

  1. […] Materialen: Laitman.nl Artikel: Hoe De Globale Crisis Te Overwinnen Laitman.nl Artikel: Bespiegelingen Over De Crisis Kabbalah Today Article: The Changing Nature of […]

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed