Het Pad Van Licht Versus Het Pad Der Lijden

What Do Villains and Prophets Have to Do With Bnei Baruch's Virtual Group?Een vraag die ik ontvangen heb: Is het juist om te zeggen dat het Pad van Licht niet de problemen in iemands leven wegneemt, en dat iemand die het Pad van Licht volgt ze alleen maar anders waarneemt? Omdat die persoon op een hoger niveau zit, heeft hij niet dezelfde problemen als in het verleden, omdat zijn houding ten opzichte van deze veranderd is, ofwel zijn houding ten opzichte van de bron van de problemen. Echter als een persoon die het Pad der Lijden volgt, te maken krijgt met hetzelfde probleem, voelt hij zich slecht.

Mijn Antwoord: Dit is absoluut juist! We bestaan in een veld van Hoogste Licht (de eigenschap van schenking en liefde). Dit veld bestaat uit concentrische sferen, en des te dichter bij het centrum de sfeer is, des te intensiever is, zijn eigenschap van liefde en schenking.

Een verlangen, ofwel de enkele ziel, werd in het midden van alle sferen geschapen. Daarna verschoof het bij het midden vandaan, waarmee het zijn eigenschap van liefde en schenking verloor, en daarna in kleine deeltjes brak (de specifieke zielen). Het verkreeg dus de tegengestelde eigenschappen – ontvangst (egoïsme). Om deze reden, bestaat het nu in de meest verwijderde sfeer van het veld van Licht.

De zielen hebben “posities” die relatief zijn aan het Licht, net zoals een lading, een positie heeft in een elektrisch of magnetisch veld. De verbinding van de ziel met het Licht (de connectie van de lading met het veld) geschiedt door middel van evenwicht (gelijkheid) van hun eigenschappen. Als de eigenschappen van het Licht (veld) en de ziel (lading) dezelfde zijn, dan voelt de ziel (verlangen) dat het in evenwicht is. Met andere woorden, het is de balans van de ziels krachten of eigenschappen met die van het Licht. Ze zijn in een staat van homeostase.

Als de zielen het midden verlaten en verder in de periferie geraken (als ze door eigenschappen dalen), behouden ze een Reshimo (herinnering) over elke staat waar ze door heen zijn geweest. Als de zielen de maximale afstand van het midden (de Schepper) bereiken – omdat hun eigenschappen tegengesteld zijn aan Hem – blijft de herinnering van de hele keten van separatie in hen ingebed. De zielen (egoïstische verlangen) nemen de meest verwijderde staat waar als een persoon (ziel) in deze wereld (veld).

Vanaf dit moment, beginnen de zielen aan hun terugkeer. Eerst vorderen ze onbewust richting het doel van de schepping, onder de druk die ontstaat wegens de non-conformiteit van hun eigen eigenschappen met die van de sferen van Licht, die ze passeren. De zielen voelen lijden, dat het gevoel is dat afkomstig is van de tegengesteldheid van hun egoïstische eigenschappen en de eigenschappen van het Licht. Naar mate de Reshimot die uitgedrukt worden in de ziel groter zijn, des te meer wordt de ziel geduwd wordt richting de innerlijke sferen van het veld van Licht. Om het anders te zeggen, des te groter de non-conformiteit tussen de ongecorrigeerde Reshimo en het gecorrigeerde Licht is, des te slechter voelt de persoon zich (en hetzelfde kan gezegd worden over de samenleving in zijn geheel.)

Beginnend bij een bepaalde sfeer in het veld van Licht, roept de invloed van het Licht op het Reshimo een herkenning van de oorzaak van het lijden op. Dit wordt uitgedrukt als de vraag over het doel van het lijden, over zijn nut en reden. Dit is een vraag over de betekenis van het leven. Een persoon komt dan bij de groep terecht (de omgeving) waar hij kan beginnen zichzelf te corrigeren om gelijk te worden aan het Licht (schenking).

“Het lijkt altijd dat we geliefd worden omdat we goed zijn. Maar wat we niet beseffen is dat we geliefd zijn, omdat degenen die van ons houden goed zijn”.

Leo Tolstoy

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Everything Is Done By the Light
Laitman.com Post: A Reshimo is One’s Complete Future State
Laitman.com Post: Why Do We Feel Suffering?
Interview With the Future – Part 6: “The Creation of the Reshimot”
Introductory Course to Kabbalah – Lesson 3: The System of Reshimot (Records) – the Development Software

icon for podpress  Our Environment: The Collective Soul [4:08m]: Play Now | Play in Popup | Download

2 Reacties

  1. […] Materialen: Laitman.nl Artikel: Het Pad Van Licht Versus Het Pad Der Lijden Laitman.nl Artikel: In Kabbalah Worden Genot En Verlangen Gedefinieerd In Relatie Tot Het Licht The […]

  2. […] Materialen: Laitman.nl Artikel: Het Pad Van Licht Versus Het Pad Der Lijden Shamati #3 Het Verkrijgen van het […]

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed