Een Persoon Is Een Copie Van De Ziel

Drie vragen die ik over de ziel en reïncarnatie ontvangen heb:

Vraag: Op een gegeven moment, sprak u over hoe de enkele Ziel neerdaalde naar deze wereld in verschillende lichamen, door de eeuwen heen: Abraham, Mozes, Rabbi Shimon Bar Yochai, de Ari en Baal HaSulam. Zover ik begrijp, staat u en iedereen die de Machsom over is gegaan (of zich in het proces van het overgaan bevindt) in contact met deze Ziel. Heeft het zijn missie volbracht?

Mijn Antwoord: Nee dat heeft het niet. Wij zijn allen onderdeel van één ziel. Het zijn de “lichtere” delen die reeds de correctie zijn ondergaan en nu ons allen helpen (dit wordt Zhuh Avot genoemd in het Hebreeuws). Geleidelijk, een voor een, helpen ze ons hetzelfde te doen, als zij gedaan hebben – zich met de ziel van Adam verbinden. De hele mensheid is onderdeel van deze enkele ziel, het enige wezen dat geschapen is.

Vraag: Wat is een “Kabbalistische ziel”?

Mijn Antwoord: Het is een ziel die de persoon dwingt om de Schepper te verwerven. Eigenlijk zijn er geen andere zielen, omdat de persoon nog geen ziel heeft, als hij niet dit streven om de Schepper te openbaren bezit. Echter zal dit verlangen in de toekomst onthuld worden, of misschien in een volgende levenscyclus.

Ongeacht, zelfs als de persoon dit verlangen niet bezit, zal het beluisteren of lezen van Kabbalistische materialen, de onthulling van dit streven naar de Schepper helpen versnellen en daarmee ook de onthulling van de ziel.

Vraag: Als een persoon geboren is als een genetische Jood, betekent dit dat hij altijd als een Jood reïncarneert?

Mijn Antwoord: Ja, net zoals een ieder ander. Dit komt doordat onze wereld een afdruk is van de Hoogste Wereld, en de persoon een kopie van de ziel is.

Verwant Materiaal:
Laitman.com Post: Immerse Into the Waters of Bestowal, and You Will Become Pure
Laitman.com Post: A Kabbalist Feels the Same Pleasure As the Creator
Laitman.com Post: Nationality Results from the Soul’s Properties
Kabbalah Today Article: Soul Splitting
The Structure of the Soul

icon for podpress  Our Environment: The Collective Soul [04:07m]: Play Now | Play in Popup | Download
icon for podpress  One Soul [01:58m]: Play Now | Play in Popup | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed