De Tegenstelling Tussen Religie En Kabbalah: Handeling Versus Intentie

holdEen vraag die ik ontvangen heb: Volgens Rabash, zijn de verkoren mensen degenen die vanuit de uiterlijkheid naar de innerlijkheid kunnen gaan, en iemands hart zal veranderen met behulp van iemands handelingen. Tegelijkertijd, herinnert u ons er altijd aan dat de externe geboden niets meer zijn dan externe tekenen, die geen verband houden met de correctie van de ziel.

Mijn Antwoord: Als Rabash over “externe gehoorzaamheid” spreekt, bedoelt hij niet de fysieke gehoorzaamheid, maar de intentie “voor zichzelf”. En “innerlijke gehoorzaamheid” symboliseert de intentie “voor de Schepper”.

Wat betreft fysieke handelingen, zei de Schepper: “Het maakt mij niet uit hoe u vee slacht; de geboden zijn gegeven voor de correctie van de mens”. Met andere woorden, is de gehele connectie tussen de handelingen en geboden gelegen in de intentie van de persoon, en niet in de handelingen zelf. Als een persoon zou weten dat zijn handelingen geen resultaten hebben, zou hij extreem dankbaar dat Kabbalah hem de juiste begeleiding in het leven geeft!

De gehele weerstand tussen religie en Kabbalah, komt neer op hun beoordeling van het belang van handelingen en intenties – wat is belangrijker, de handelingen of de intenties? Kabbalah ontkent inderdaad niet het belang van handelingen (tradities) wat betreft het vormen en besturen van sociale grenzen. Maar religie dient ook hetgeen wat geschreven is, te aanvaarden, namelijk dat handelingen zonder intenties door zijn en de persoon niet corrigeren. De intentie kan alleen veranderd worden door middel van een correcte studie van Kabbalah.

Men dient te beginnen toe te geven dat hij niet perfect is – hierin ligt de struikelblok! Het is omdat het primaire doel van religie is, om de mens een gevoel van trots en perfectheid te geven als men zich aan de voorschriften houdt. Hij denkt dat door dit te doen, hij de Schepper en de hele wereld dient, en dat iedereen bij hem in krijt staat.

Kabbalah aan de andere kant, laat de persoon zien hoe nep en imperfect hij echt is. Hij ziet dit in het Licht van de Schepper, dat op hem neerdaalt gedurende de studie. Een persoon voelt dat hij ontevreden is met de resultaten van zijn studie, maar als hij in staat is om boven dit gevoel uit te stijgen, en de waarheid boven angst verheft, boekt hij vooruitgang. En als hij niet in staat is dit te doen, wijkt hij van het pad af.

Punt 66 van “Voorwoord voor het Boek van Zohar” spreekt over de noodzaak om de intentie belangrijker te maken dan de fysieke gehoorzaamheid. De gehele tegenstelling tussen religie en Kabbalah ligt in hun uitgangspunt wat belangrijker is.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Creator Does Not Have Arms or Legs
Laitman.com Post: You Have to Know How to Ask
Shamati #116: “Why Did He Say that Mitzvot Do Not Require Intention”
Baal HaSulam Article: “The Essence of Religion and Its Purpose”
icon for podpress  “Kabbalah Revealed” Episode 12: The Difference Between Kabbalah and Religion [24:58m]: Play Now | Play in Popup | Download

One Comment

  1. […] Materialen: Laitman.nl Artikel: De Tegenstelling Tussen Religie En Kabbalah: Handeling Versus Intentie Laitman.nl Artikel: Het Enige Gebod Is Gelijkheid Aan De Schepper Laitman.nl Artikel: Wat Is De […]

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed