De Financiële Crisis Kan Een Wereld Oorlog Triggeren

Neither Side Is Right In This WarNieuws Verslag: Naar mate de crisis zich ontwikkelt, proberen de wetenschappers te voorspellen of ere en Derde Wereld Oorlog plaats zal vinden aan het einde van de “Tweede Grote Depressie”, zoals het na de Eerste Grote Depressie gebeurde. In het Internationale Veiligheidsrapport 2008, stellen de onderzoekers van de Oxford Onderzoeksgroep (ORG) vast dat oorlog onvermijdelijk is, tenzij onmiddellijke economische veranderingen worden doorgevoerd. De sociale onrust zal exploderen in een gewelddadige, gewapende strijd om overleving. Experts zeggen dat het noodzakelijk is, om een sociale rechtssysteem en eerlijke handel op te zetten, om de schulden af te schrijven en de giftige uitstoten in de atmosfeer te verminderen.

Mijn Commentaar: Iedereen is het eens met de wetenschappers dat dit beter is dan een nucleaire oorlog, maar wie moet deze nieuwe wereld orde opzetten? Voordat dit kan gebeuren moeten we een andere natuur hebben, en een zodanige aard kan alleen in een mens verschijnen onder de invloed van het Hoogste Licht. Alle hoofden van overheden, zijn zonder uitzondering bang voor het ontketenen van een oorlog. Ze begrijpen dat het mogelijk is om “per ongeluk” dit proces te triggeren door middel van een terroristische aanval of uitlokking door een derde partij, die alle landen onvrijwillig en ongecontroleerd mee zal sleuren richting Wereld Oorlog II.

Kabbalah zegt dat er een alternatief voor oorlog bestaat: om de massamedia kanalen te gebruiken, om een universele verklaring te geven over de nieuwe allesomvattende onderlinge afhankelijkheid en de behoefte om nieuwe globale relaties van vriendelijkheid te scheppen. Dan zal de sociale opinie elk individu beïnvloeden, omdat de mens op een dergelijke manier geschapen is, dat hij bestuurd wordt door de sociale opinie. En als een regime niet instemt met deze globale instemming, zal het geïsoleerd worden van de hele wereld.

Door dit te ondernemen, zal de mensheid gelijk worden aan de Natuur (de Schepper) en zal het onmiddellijk de goede invloed van de Natuur ontdekken, op alle niveaus van ons bestaan, van ecologie tot financiën. Voor meer hierover, zie punt 155 van de “Inleiding tot Talmud Esser Sefirot“.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Baal HaSulam Describes the Cause of Suffering and Crises in the World
Laitman.com Post: The Possibilities of Our Development – War or a Peaceful Transition
Laitman.com Post: Horrible Manifestations of the Ever Growing Egoism

icon for podpress  Weapons of Mass Destruction [3:25m]: Play Now | Play in Popup | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed