Baal HaSulam: De Handelingen Van Een Individu Zijn Gelijk Aan De Handelingen Van Het Geheel

Study Kabbalah, and Spiritual Worries Will Outweigh Your Current OnesBaal HaSulam, “Inleiding tot het Boek van Zohar,” punt 68:
Verbaas je niet dat een handeling van een enkel persoon een stijging of daling kan aanzetten van de hele wereld. Want het is een onbuigzame wet dat “het algemene en het specifieke gelijk zijn.” En alles dat plaatsvindt in het geheel, vindt ook plaats in het specifieke.
Vice versa: alles dat plaatsvindt in de specifieke delen vindt ook plaats in het geheel, want het geheel kan niet zijn, pas als de specifieke delen zijn onthuld, volgens hun kwantiteit en kwaliteit. Daarom zijn de handelingen van ieder persoon een stijging of daling van de gehele wereld.

Baal HaSulam, “Vrede in de Wereld“:
Ieder individu in de samenleving is als een wiel dat in verbinding staat met verschillende andere wielen in dezelfde machine. Dit enkele wiel heeft geen vrijheid van beweging op zichzelf en door zichzelf, maar wordt bewogen door de beweging van alle andere wielen in een bepaalde richting met het doel de machine zijn algemene taak te laten uitvoeren. Als een wiel breekt wordt het niet gezien als een breuk in dit ene wiel, maar is het belast volgens de dienst en rol dat het heeft in de hele machine.

Baal HaSulam: “Vrede in de Wereld“:
Het collectief heeft alleen wat zijn individuele delen hebben. Het voordeel van het collectief is het voordeel voor ieder individueel deel. Hij die het collectief schade toebrengt brengt schade aan zichzelf toe omdat hij een deel is van het geheel. En het geheel is niet meer waard dan de som van de individuele delen.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed