Baal HaSulam Beschrijft De Oorzaak Van Het Lijden En Van De Crisis In De Wereld

Baal HaSulamBaal HaSulam, “Inleiding tot het Boek van Zohar“, nummer 19:

“Als alle mensen ermee instemden om hun egoïstische wil om voor zichzelf te ontvangen af te schaffen en uit te bannen, en als zij geen ander verlangen zouden hebben dan het verlangen om aan anderen te geven, dan zouden alle zorgen en alle kwaad uit de wereld verdwijnen. En we zouden verzekerd zijn van een gezond, volledig en veilig leven, want voor elk van ons zou er een hele wereld klaar staan om aan elk van onze behoeften tegemoet te komen. Maar wanneer iedereen slechts voor zichzelf wil ontvangen, dan komt daaruit pijn, oorlog en vernietiging voort, waaraan we niet kunnen ontsnappen. Onze lichamen zullen uitgeput raken door allerlei ziekten en aandoeningen.

Baal HaSulam, “De Essentie van Religie en Zijn Doel“:

Het kwaad is niets anders dan eigenliefde, die we egoïsme noemen, want het is tegengesteld aan de Schepper, die totaal niet de wil heeft om voor Zichzelf te ontvangen, die alleen maar wil geven.

Baal HaSulam, “Vrede in de Wereld“:

De eigenschap die alle mensen in de wereld gemeen hebben, is dat elk van ons bereid is om alle ander mensen op alle mogelijke manieren uit te buiten en te misbruiken voor zijn eigen persoonlijke profijt, zonder er rekening mee te houden dat hij zichzelf opbouwt door zijn vriend te ruïneren.
En het doet er niet toe wat voor excuus ieder van ons verzint voor het feit dat hij zo handelt.

Baal HaSulam, “De Openbaring van Goddelijkheid (Matan Torah)“:

Het is een natuurwet dat de mens alles buiten zijn eigen lichaam beschouwt als onwerkelijk en niet-bestaand. Wat voor gebaar een persoon ook maakt van liefde tot zijn naaste, het kan niet als “naastenliefde” worden beschouwd, want het wordt beoordeeld naar zijn doel, en dat is: er zelf beter van te worden. Het zit niet in de aard van de mens om te handelen uit liefde voor zijn naaste zonder er een beloning voor te verwachten, en daarom is zulk een handeling totaal onmogelijk.

Alleen de openbaring van de Schepper (het Hoogste Licht, Ohr Makif) kan ons veranderen.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed