Daily Archives: december 1, 2008

Baal HaSulam: De Handelingen Van Een Individu Zijn Gelijk Aan De Handelingen Van Het Geheel

Study Kabbalah, and Spiritual Worries Will Outweigh Your Current OnesBaal HaSulam, “Inleiding tot het Boek van Zohar,” punt 68:
Verbaas je niet dat een handeling van een enkel persoon een stijging of daling kan aanzetten van de hele wereld. Want het is een onbuigzame wet dat “het algemene en het specifieke gelijk zijn.” En alles dat plaatsvindt in het geheel, vindt ook plaats in het specifieke.
Vice versa: alles dat plaatsvindt in de specifieke delen vindt ook plaats in het geheel, want het geheel kan niet zijn, pas als de specifieke delen zijn onthuld, volgens hun kwantiteit en kwaliteit. Daarom zijn de handelingen van ieder persoon een stijging of daling van de gehele wereld.

Baal HaSulam, “Vrede in de Wereld“:
Ieder individu in de samenleving is als een wiel dat in verbinding staat met verschillende andere wielen in dezelfde machine. Dit enkele wiel heeft geen vrijheid van beweging op zichzelf en door zichzelf, maar wordt bewogen door de beweging van alle andere wielen in een bepaalde richting met het doel de machine zijn algemene taak te laten uitvoeren. Als een wiel breekt wordt het niet gezien als een breuk in dit ene wiel, maar is het belast volgens de dienst en rol dat het heeft in de hele machine.

Baal HaSulam: “Vrede in de Wereld“:
Het collectief heeft alleen wat zijn individuele delen hebben. Het voordeel van het collectief is het voordeel voor ieder individueel deel. Hij die het collectief schade toebrengt brengt schade aan zichzelf toe omdat hij een deel is van het geheel. En het geheel is niet meer waard dan de som van de individuele delen.

Ideeën Over Vereniging Hangen In De Lucht

The Creator Will Become Revealed Inside the Unity of Our Virtual Meeting SpaceEen vraag die ik ontving: Het tweede deel van de film Zeitgeist is pas uitgekomen. Het spoort de gehele mensheid aan om zich te verenigen en geeft adviezen over het bouwen van een nieuwe wereldorde gebaseerd op gelijke distributie van bronnen, een nieuwe manier van scholing en een wederzijdse garantie. De film refereert ook aan de wetten van de natuur. Zijn deze mensen onze partners?

Mijn antwoord: Nee, feitelijk ben ik niet eens bekend met deze beweging. Toch hangen de gedachten over vereniging en globalisering al in de lucht en ik ben blij dat steeds meer mensen zich realiseren dat het met spoed noodzakelijk is om deze ideeën in de samenleving te implementeren.

Desalniettemin, de correctie kan alleen uitgevoerd worden door het Hoogste Licht, welk neerdaalt als mensen Kabbalah studeren. De beschrijving van de bron van het Licht kan men alleen vinden in de authentieke Kabbalah boeken, en in deze tijd zijn de meest effectieve boeken die van Baal HaSulam. Daarom bestuderen wij die voortdurend. Het is voor mij niet nodig om ergens anders te zoeken om dat ik voor mezelf heb bewezen dat deze methode effectief is.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Financial Crisis Has Made Karl Marx Fashionable in Europe
Laitman.com Post: Prince Charles on the Crisis: “We Have to Alter Our Perspective of the World”
Laitman.com Post: Why Mr. Obama Can Benefit from Learning Kabbalah
Laitman.com Post: Baal HaSulam Describes the Conditions of Life in a Globalized World
An Introduction to Kabbalah Books

Een Persoon Is Een Copie Van De Ziel

Drie vragen die ik over de ziel en reïncarnatie ontvangen heb:

Vraag: Op een gegeven moment, sprak u over hoe de enkele Ziel neerdaalde naar deze wereld in verschillende lichamen, door de eeuwen heen: Abraham, Mozes, Rabbi Shimon Bar Yochai, de Ari en Baal HaSulam. Zover ik begrijp, staat u en iedereen die de Machsom over is gegaan (of zich in het proces van het overgaan bevindt) in contact met deze Ziel. Heeft het zijn missie volbracht?

Mijn Antwoord: Nee dat heeft het niet. Wij zijn allen onderdeel van één ziel. Het zijn de “lichtere” delen die reeds de correctie zijn ondergaan en nu ons allen helpen (dit wordt Zhuh Avot genoemd in het Hebreeuws). Geleidelijk, een voor een, helpen ze ons hetzelfde te doen, als zij gedaan hebben – zich met de ziel van Adam verbinden. De hele mensheid is onderdeel van deze enkele ziel, het enige wezen dat geschapen is.

Vraag: Wat is een “Kabbalistische ziel”?

Mijn Antwoord: Het is een ziel die de persoon dwingt om de Schepper te verwerven. Eigenlijk zijn er geen andere zielen, omdat de persoon nog geen ziel heeft, als hij niet dit streven om de Schepper te openbaren bezit. Echter zal dit verlangen in de toekomst onthuld worden, of misschien in een volgende levenscyclus.

Ongeacht, zelfs als de persoon dit verlangen niet bezit, zal het beluisteren of lezen van Kabbalistische materialen, de onthulling van dit streven naar de Schepper helpen versnellen en daarmee ook de onthulling van de ziel.

Vraag: Als een persoon geboren is als een genetische Jood, betekent dit dat hij altijd als een Jood reïncarneert?

Mijn Antwoord: Ja, net zoals een ieder ander. Dit komt doordat onze wereld een afdruk is van de Hoogste Wereld, en de persoon een kopie van de ziel is.

Verwant Materiaal:
Laitman.com Post: Immerse Into the Waters of Bestowal, and You Will Become Pure
Laitman.com Post: A Kabbalist Feels the Same Pleasure As the Creator
Laitman.com Post: Nationality Results from the Soul’s Properties
Kabbalah Today Article: Soul Splitting
The Structure of the Soul

icon for podpress  Our Environment: The Collective Soul [04:07m]: Play Now | Play in Popup | Download
icon for podpress  One Soul [01:58m]: Play Now | Play in Popup | Download