Wat Zal Er Met Religie Gebeuren, Na De Volledige Correctie?

Twee vragen die ik ontving aangaande feestdagen en religie:

Vraag: Welke joodse feestdagen zullen blijven na de komst van de Messias en waarom?

Mijn antwoord: De enige feestdag die zal standhouden is Purim, want die vertegenwoordigt de volledige correctie van het egoïsme, als alle verschillen tussen mensen weggeveegd zijn en iedereen gelijk is en versmolten met de Schepper in een volmaakte eeuwige toestand.

Vraag: Als je echt gelooft dat de religies zullen verdwijnen, dan onderschat je de rol en de noodzaak ervan in het leven van de mensen.

Mijn antwoord: Niets zal gebeuren onder dwang! De Natuur zal de mensen leiden doorheen het lijden en de aanzet geven om samen te komen en als één familie te zijn. Dan zullen we met ons allen de Schepper ontwaren en helder met Hem communiceren en religies zullen beperkt worden tot inheemse gewoonten.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Religion’s Place In Our Lives
Laitman.com Post: The Jewish Holidays Are Steps of Spiritual Ascent and Greater Unity Between the Souls
Laitman.com Post: Religion and Kabbalah Are Opposite

icon for podpress  Watch: Shamati 37 – An Article for Purim – Lesson 1: Play Now | Play in Popup | Download
icon for podpress  Listen: Shamati 37 – An Article for Purim – Lesson 1: Play Now | Play in Popup | Download
icon for podpress  Watch: Shamati 37 – An Article for Purim – Lesson 2: Play Now | Play in Popup | Download
icon for podpress  Listen: Shamati 37 – An Article for Purim – Lesson 2: Play Now | Play in Popup | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed