Vertrouwen

Hoe kunnen we vertrouwen hebben als niets in onze levens vastligt, als we in het moment leven en geen idee hebben van wat ons straks zal overkomen? Enkel de onthulling van de Schepper en de vervulling door Zijn Licht kan ons het gevoel geven één te zijn met het universum, en het begrijpen van de oorzaak (begin), het proces (ons leven) en het doel (het einde) van al onze persoonlijke levens en van alles wat bestaat.

Om deze reden is enkel de mate waarin we ons aan de Schepper hechten, de mate waarin we het gevoel van vertrouwen verwerven, want we verkrijgen kwaliteiten en krachten die boven onze natuur werken en daarbij in verbinding staan met het Hoogste Gezag.

Gevoelens van onzekerheid, verwarring en angst zullen steeds verder groeien met de bedoeling ons te noodzaken het doel te bereiken en waar vertrouwen te verwerven!

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Kabbalah Deals Only With the Actual Attainment of the Creator
Baal HaSulam Article: “Finding the Creator Within”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed