Tegenstanders Van Kabbalah

Er zijn drie soorten tegenstanders van Kabbalah:
1. Zij die zeggen dat we geen behoefte hebben aan een verborgen deel van de Thora;
2. Zij die zeggen dat Kabbalah zo verheven is dat de studie ervan verboden is;
3. Zij die zeggen dat het iets vreselijks zou zijn om in zulke hoog verheven zaken fouten te maken.

Rabbi Moshe Cordevero (de “Ramak”), “Da Et Elokey Avicha” 118-132

Als iemand uit Israël het belang van Kabbalah neerhaalt, haalt hij de rechtvaardigen van de naties van de wereld nog verder neer dan de zondaars, en veroorzaakt hij daardoor dat Israël veracht wordt, zo diep dat het vernietigend is. De hele val van Israël vond plaats doordat de mensen zich van Kabbalah afwendden.
Baal Ha Sulam.”Inleiding tot Het Boek van Zohar,” punt 69

Wee aan de mensen die het Licht van Messias uit de wereld doen verdwijnen, opdat het nooit terug zal keren. Ze maken de Thora droog, zonder de vocht van de geest en kennis, wijden ze zichzelf toe aan de praktische gehoorzaamheid van de geboden en wensen niet de wijsheid van Kabbalah te bestuderen. Helaas veroorzaken ze door middel van hun daden, armoede, verwoesting en overvallen, plunderingen, moorden en vernietiging in de wereld.
Baal HaSulam. “Inleiding tot het Boek van Zohar,” punt 70.

Zij die alleen de Babylonische Talmoed bestuderen, zijn als blinden die aan de muur klauwen.
Rabbi Chaim Vital “Inleiding tot het Boek Etz Haim” deel 1, 9-10

De naties van de wereld zeggen tegen Israël:”Wat is het verschil tussen jullie Thora en onze leer, die van jullie is toch ook niets meer dan verhalen?” Zij zullen bestraft worden voor het neerhalen van de Thora op deze wijze. En dan veroorzaakt de Thora ballingschap en lijden in de wereld. Maar..onze wijzen zijn tevreden met wat ze hebben en bevestigen dat er geen andere Thora is dan de eenvoudige Thora. Het is duidelijk dat er geen plaats voor hen is in de wereld die komt.
Rabbi Chaim Vital. ” Inleiding tot het Boek Etz Haim”, deel 1, 11-12

Moses Maimonides (de Rambam): Wie geen gelijkheid met de Schepper verworven heeft, wordt geen mens genoemd, maar is slechts een dier in de vorm van een mens. Maar hij kan, in tegenstelling tot het dier, wel kwaad doen, doordat hij het verstand dat hem gegeven is om tot de Schepper te komen, gebruikt om anderen kwaad te berokkenen, en dit maakt hem minder dan een dier.
Rabbi Shim’on Lavi, “Katem Paz”

Dit is het antwoord aan alle “wijze” mensen, die zich tegen de studie van Kabbalah keren: laat hen die Kabbalah studeren fouten maken, en vraag naar de ware weg wanneer zij hun fouten ontdekken. Daarom worden hun pogingen gewaardeerd en beloond door de Schepper. En zij die degenen die Kabbalah studeren vernederen zullen door de Schepper veroordeeld worden.
Rabbi Shim’on Lavi, “Katem Paz”

De lauwerkrans van de Thora is Kabbalah, door iedereen verworpen. Maar jij, strek je hand uit en neem hem aan, want degenen die haar nooit beproefd hebben, hebben nooit het Licht van de Thora geproefd en zij leven in duisternis. Groot is de zonde van hen, die allerlei uitvluchten gebruiken om maar geen Kabbalah te studeren. En het is niet de schuld van de massa’s, maar van hun leiders, die de studie van Kabbalah verwaarlozen en er trots op zijn dat zij alleen de geopenbaarde Thora bestuderen, en niets meer nodig hebben dan het eenvoudige begrip van de Thora.
Rabbi Pincus Eliyahu van Vilna, “Sefer HaBrit”, deel 2, artikel 12, hoofdstuk 5

Er zijn veel onwetende mensen die weigeren Kabbalah te studeren, maar als zij naar mij zouden luisteren, zou onze wereld door geen kwaad en ongeluk meer worden getroffen, omdat de mens enkel afhankelijk is van zijn inspanningen in de studie van Kabbalah.
Safrin, Yitzhak Yedudah Yehiel, “Notzer Hesed al Pirkei Avot”, hoofdstuk 4, studie 20

Helaas, deze mensen, die de Thora tot een droge tekst maken, en die de wijsheid van Kabbalah niet willen bestuderen, zij veroorzaken met hun daden armoede en verval, roof en plundering, doodslag en vernietiging in de wereld.
Rabbi Shimon Bar Yochai (Rashbi),”Tikunei Zohar”, hoofdstuk 30

Rashbi noemde hen die de eenvoudige Thora bestudeerden “slapenden”, omdat zij hun ogen niet openen om de liefde van de Schepper voor hen te zien, alsof zij er minachting voor hebben, en het pad naar volmaaktheid en saamhorigheid met de Schepper niet kennen.
Rabbi Moshe ‘Haim Luzatto (Ram’hal),”Shaarei Ramhal”,”Introduction to the Article Vikuah”, p. 97

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed