Specifieke, Praktische Maatregelen Om De Crisis te Bestrijden

combatEen vraag die ik ontving: Welke specifieke, praktische maatregelen zou u de regeringen aanraden, om de crisis te bestrijden?

Mijn Antwoord: Kabbalah zegt dat de integriteit van de wereld vereist dat elke persoon krijgt wat hij nodig heeft om te bestaan, en dat hij de rest opgeeft ten bate van de maatschappij als geheel. Dit moet niet onder dwang gebeuren, zoals in het Sovjet regime, maar moet voortkomen uit het begrip van de mensen dat het noodzakelijk is om de natuurwet na te komen die zegt: “Alle mensen vormen één familie”. Iedereen zal hiervoor beloond worden met een gevoel van eeuwig en volmaakt bestaan, los van zijn egoïsme, gelijk aan de hele Natuur.

De noodzakelijke acties zijn: naast het opzetten van een onderwijssysteem, moet aan iedereen zoveel geld worden gegeven als hij nodig heeft om een normaal bestaan te leiden. Niemand mag meer dan dat op zijn rekening hebben staan. Al het andere is voor de “gemeenschappelijke rekening”.

Het resultaat: Het doet er niet toe hoeveel fondsen en middelen hiervoor beschikbaar zijn. Het belangrijkste is de daad zelf, want het is een integrale, wereldwijde daad, die in harmonie is met de Natuur (de Schepper). Daarom zal die een positieve reactie van de Natuur op de maatschappij oproepen.

Commentaar:

1. Tegelijk met deze daden moet indringend, educatief en verhelderend materiaal worden verspreid via alle massamedia (zie mijn lezing “Les in Arosa“). Bnei Baruch heeft al het materiaal al beschikbaar!
2. Als de mensheid niet zoals boven beschreven handelt, met begrip, van harte en uit vrije wil – door het studeren van Kabbalah, dan zal de natuur ons hier toch toe dwingen, maar we zullen het langs een lange en bittere weg van lijden realiseren. Zoals een koppig kind, dat niet wil doen wat zijn ouders zeggen, en die er door straf toe gebracht wordt naar hen te luisteren en te gehoorzamen. Pas later zal hij zich dan realiseren hoezeer zijn ouders gelijk hadden en hoe goed ze waren.

Verwant Materiaal (Engels):

Transcript of my Lecture at the 3rd World Spirit Forum in Arosa, Swtizerland

icon for podpress  Watch – My Lecture at the 3rd World Spirit Forum in Arosa, Switzerland: Play Now | Play in Popup | Download

icon for podpress  Listen – My Lecture at the 3rd World Spirit Forum in Arosa, Switzerland: Play Now | Play in Popup | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed