Het Internet Is Een Weerspiegeling Van De Samenleving

reflectionTwee vragen die ik aangaande het internet ontvangen heb:

Vraag: De Russische president verklaarde dat er vrijheid van de massamedia moet zijn en dat de informatie op het internet en de televisie niet gecensureerd mag worden. Wat is uw mening?

Mijn antwoord: Ik ben geen politiek commentator en ik ben evenmin thuis in de politieke “keuken”. Toch kan ik zeggen dat om het even welke acties, gericht op het creëren van een verbinding tussen mensen, in dezelfde richting gaan als die van de ontwikkeling van de menselijke samenleving, in harmonie met de Natuurwet: ” Om de mensheid tot een enkel geheel te brengen”. Daarom zijn dit soort handelingen goed voor degenen die ze ondernemen.

Vraag: Zoals alles heeft ook het Internet zijn keerzijde: het bevat een heleboel “junk”. Hangt alles af van de keuze die we zullen maken en van hoe sterk ons verlangen is om onszelf te corrigeren?

Mijn antwoord: Het Internet is een weerspiegeling van de samenleving. Ik hoop dat de samenleving spoedig meer gecorrigeerd zal zijn en dan zal het hele Internet ook veranderen: het zal gereinigd worden van alle “junk”.
Dat komt doordat de enige zaken die in onze wereld staande zullen blijven, die zaken zullen zijn die noodzakelijk zijn voor onze versmelting met de Schepper. Al het andere zal langzaamaan verdwijnen. Dan zal onze wereld ook in onze waarneming veranderen, naar de wereld van oneindigheid transformeren – een wereld van onbegrensd bestaan dat is het enige wat bestaat.

Verwant Materiaal (Engels):

Laitman.com Post: What Will Happen If Countries Draw National Boundaries on the Internet?
Laitman.com Post: From Our World, to the Virtual World, to the Upper World

Discussie | Share Feedback | Ask a question




"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed