Het Fundament Van De Wijsheid Van Kabbalah

foundationEen vraag die ik ontving: Ik probeer een afstemming te vinden in de contradictie tussen het begrip “geloof boven rede” en uw terugkerende bewering dat Kabbalah niet gebouwd is op vertrouwen, maar op sensaties en accurate kennis.Is de betekenis van “geloof boven rede” dat, in plaats van blindelings iets te geloven wat me verteld werd, ik het pad neem dat me in staat stelt zelf te zien of de dingen die me verteld werden waar of onwaar zijn ?

Mijn antwoord: De eerste mens die de Schepper gewaar werd, was Adam (zie Baal HaSulam’s artikel, “Het Geheim Van Het Bereiken Van De Wijsheid” in het boek Vruchten van Wijsheid). De joodse kalender start op die dag- de eerste dag van de maand Tishrey van het jaar 0 (5768 jaar geleden).

In de generaties, volgende op Adam, waren er nog anderen die de Schepper bereikten, maar Kabbalah werd wat het nu is, slechts twintig generaties later, in het Oude Babylon (4.000 jaar geleden). De Babylonische priester, Abraham genaamd, ontdekte Kabbalah en beschreef haar fundamentele wetten in “Het Boek Van De Schepping“. Hij verzamelde ook studenten en vormde de eerste Kabbalistische groep. Zijn volgelingen, zijn fysieke en spirituele zonen (in die tijd werden mensen genoemd naar de leider van de clan of stam) gingen verder met het ontwikkelen van spiritualiteit. Dit ging zo verder tot de mensen terugvielen van het ervaren van de Schepper in het ervaren van enkel onze wereld (en als gevolg daarvan werd de Tweede Tempel 2.000 jaar geleden verwoest).

Na deze val van de gewaarwording van de spirituele wereld naar enkel de gewaarwording van onze wereld, vielen alle definities en namen die ze vroeger gebruikten, alsmede hun taal in het algemeen (het Hebreeuws), van het spirituele naar het fysieke niveau. Dezelfde woorden gingen betekenis geven aan de dingen die ze begonnen te zien, horen en begrijpen. Dat wil zeggen dat hun woorden een fysieke betekenis kregen, in plaats van de dingen die ze in het verleden gewoon waren te duiden. Sindsdien werden de Kabbalistische teksten met dezelfde letters en woorden geschreven, maar hangt alles af van degene die ze leest – of het gaat om iemand die zich op hetzelfde spirituele niveau van de auteur bevindt, of om iemand die zich enkel op het fysieke niveau bevindt.

“Geloof boven rede”, bijvoorbeeld, staat voor de volgende conditie: het verlangen (eigenschap) om te schenken (Bina,Hafetz Hessed, het Licht van Hassadim) is boven het verlangen om te ontvangen, genoemd “kennis”, omdat iemand hierin het Licht van Hochma, het Licht van de Wijsheid, ontvangt.

Voor hen die de Hoogste Wereld niet waarnemen, betekent het woord “geloof” het geloof in iets dat al dan niet bestaat, iets waar mensen wel over praten, maar wat ze niet kunnen voelen. Kabbalah, daarentegen, praat nooit over dit soort vertrouwen, omdat het per definitie enkel betrokken is in de onthulling van de Schepper voor de mens in deze wereld! (Zie Baal HaSulam’s artikel, ” De Essentie Van De Wijsheid Van Kabbalah.”)

Dus, als je de waarheid wil begrijpen wanneer je Kabbalistische teksten leest, moet je datgene wat je leest vertalen van het fysieke naar het spirituele niveau. Dan zal je niet vastlopen, zoals alle religieuze mensen die Kabbalistische teksten lezen, doen (de Thora, de Talmud, het Gebed, enzovoort); ze op het fysieke niveau interpreterend. Dit is waarlijk de bron van de misvatting van de mensheid over de Schepper.

In het artikel, ” Het Geheim Van Het Verwerven Van De Wijsheid”, schrijft Baal HaSulam: “Het verwerven van het gehele universum in zijn absolute diepte en in de onderlinge verbanden van zijn delen, was in zijn totaliteit onthuld door Adam.” Daarom noemen wij hem ” de Eerste Mens” – want hij was de eerste die het niveau van “Mens” – Adam (in het Hebreeuws), wat “gelijk aan de Schepper” betekent – bereikte.

Verwant materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Religion Is a Cultural Tradition, Kabblah Is the Method of Correction
Talk – Disclosure of the Wisdom of Kabbalah, 1
Chapter 6.2 from the book The Path of Kabblah – “Abraham the Patriarch”
Chapter 24 from the book Attaining the World’s Beyond – “Faith”

icon for podpress  The First Kabbalist [3:15m]: Play Now | Download

icon for podpress  Great Kabbalists Throughout History [5:41m]: Play Now | Download

One Comment

  1. […] Verwante Materialen: Laitman.nl Artikel: Het Fundament Van De Wijsheid Van Kabbalah […]nn1

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: