De Vooruitgang Heeft Ons een Dodelijke Bedreiging Gebracht

progressMijn oude vriend, de journalist en columnist Sergei Leskov, had een gesprek met de directeur van het Instituut voor Filosofie aan de Russische Academie van Wetenschappen, de wetenschapper A.Guseynov.

Dr Abdusalam Guseynov was aanwezig bij de verdediging van mijn proefschrift aan het bovengenoemd instituut. Ik ben hem dankbaar voor zijn aanwezigheid bij deze gelegenheid. Dit waren zijn woorden (mijn commentaar in schuinschrift):

Tot nu toe was de mensheid er fundamenteel van overtuigd dat wetenschappelijke en technologische vooruitgang goed was. Maar dit is een illusie gebleken.

Filosofie was gebaseerd op de mogelijkheid een hemel op aarde te creëren door de menselijke natuur te veranderen. Nu is het duidelijk geworden dat de vooruitgang een dodelijke bedreiging tot stand heeft gebracht en dit feit verplicht ons ertoe om op een fundamenteel nieuw niveau onze verantwoordelijkheid te nemen.

De Kantiaanse “ethiek van de goede wil” moet aangevuld worden met de ethiek van verantwoord handelen. Dit legt een grotere nadruk op de rol van absolute verboden, die in de antieke wet van Mozes ingebed ligt – op de eerste en belangrijkste plaats het verbod op geweld, of in andere woorden: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”. Deze regel is een opstapje naar de regel: “Houdt van uw naaste als van uzelf”. Voor meer materiaal hierover zie de artikelen van Baal HaSulam “De Onthulling van Goddelijkheid (Matan Torah)” en “De Arvut“.

Aan de andere kant gaat het proces van individualisering van de moraal door. Met andere woorden de maatschappij delegeert het recht om te beslissen over wat goed en kwaad is aan de individuele personen. Als deze individuen Kabbalisten zijn – zij die “de toekomst van de mensheid” al bereikt hebben, dan kunnen wij hen vertrouwen, maar zij die niet “in de wereld van morgen leven” moeten onder geen enkele omstandigheid vertrouwd worden. Ze zullen zich zoals altijd vergissen, omdat ze worden beheerst door hun egoïsme.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed