De Reden Voor Ons Lijden En Het Alternatieve Pad

leftIk heb vele vragen ontvangen over de reden van ons lijden en de huidige crisis. Dit is mijn antwoord:

Kabbalah verklaart dat er maar één reden is voor alles wat er gebeurt: menselijk falen om de wet van balans met de Natuur te gehoorzamen, of met andere woorden, het falen om de wet van gelijkheid met de Schepper te gehoorzamen. Precies dit falen om de balans op het hoogste niveau te bewaren, genaamd “Menselijk” en om inter-persoonlijke relaties te hebben gebaseerd op het principe van “heb je naaste lief als jezelf” leidt tot een verstoring van de balans op de lagere niveaus. Als gevolg hiervan, sterven het dieren- en plantenrijk uit, en de balans van krachten op het levenloze niveau van natuur zijn ook verstoord. Dit alles is een resultaat van onze egoïstische gedachten, verlangens en handelingen.

Het is niet toevallig dat de leidende financiers op een correcte wijze de reden voor de financiële crisis hebben aangewezen: het is een crisis van morele waarden, waar hebzucht een lawine heeft veroorzaakt van onverantwoorde accumulatie. Maar zoals we kunnen zien, leert het lijden de mensen, zelfs financiers, om de reden voor hun tegenspoed te zien. Als resultaat zal grote lijden (tot aan honger en het bijna uitsterven aan toe) ons dwingen om onze egoïstische houding ten opzichte van de mensheid en de wereld te herstructureren.

Kabbalah geeft ons een weg, om deze veranderingen vrijwillig en aangenaam te implementeren, voordat de crisis ons inhaalt. Anders zullen ze zich alleen blijven opstapelen, net zoals de plagen van Egypte.

Het is moeilijk om te begrijpen hoe ons egoïsme de natuurlijke rampen en globale opwarming kan beïnvloeden. Maar ook hier, zal het lijden ons de reden helpen uitvogelen, voor wat er gebeurt. De stormen zullen in de hele wereld aanzienlijker worden, de smeltende ijskappen in Groenland, zullen wervelwinden veroorzaken. Als dit gebeurt zal het plotseling duidelijk worden, dat de reden voor deze verschijnselen ons egoïsme en ongegronde haat voor elkaar zijn. Op deze manier, zal de Natuur de mensen leren om “Menselijk” te worden, om de wet van gelijkheid te gehoorzamen en balans te verwerven.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: Analysis of the Crisis

icon for podpress  Transforming Ourselves, Transforming the World [9:38m]: Play Now | Play in Popup | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed