De Grote Naïviteit Van Een Groot Econoom

economyNieuwsbericht (van Times Online): De onafhankelijke econoom John Maynard Keynes, wiens ideeën Engeland in de jaren dertig hielpen om de massale werkeloosheid te boven te komen, verwachtte een totaal andere toekomst voor ons. Hij voorspelde dat we binnen drie generaties (dus in het tijdperk dat nu ingaat), genoeg zouden hebben om de basisbehoeften en -wensen van iedereen te vervullen. Dan zouden we vrij zijn om het grotere potentieel van de mensheid te gaan ontdekken.
Keynes verwierp de mogelijkheid dat we, wanneer we eenmaal het economische probleem hadden overwonnen, onszelf zouden ketenen door steeds meer dingen na te streven – bezit, schuld, beroemdheid, infotainment, in plaats van met materiële zekerheid genoegen te nemen, en ons vandaar uit verder te ontwikkelen.

Mijn Commentaar: De bron van al onze fouten is onze onbekendheid met het feit dat de menselijke natuur absoluut egoïstisch is. Kabbalah waarschuwt ons dat in deze tijd van wereldwijde wederkerige afhankelijkheid tussen alle menselijke systemen, onbekendheid met deze wetten tot een ramp zal leiden. Dus, vertrouw niet langer op sociologen en economen want we zijn een tijdperk ingegaan van nieuwe sociale wetten!

“Mamma, wie is Karl Marx?” – “Karl Marx was een econoom.”
“Net zoals onze tante Dalia?” – “Nee, tante Dalia is een Senior econoom!”

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: What Would It Be Like to Live In a Perfect World?

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed