Baal HaSulam Beschrijft De Samenleving Van De Toekomst

The Greatest Thing You Can Attain Is the Greatest Thing That There IsIn het artikel, “De Toekomstige Generatie” beschrijft Baal HaSulam de manieren van een samenleving die in harmonie is met Natuur (de Schepper):

“De economische en ethische vormen zijn garanties van een altruïstische samenleving en moeten dezelfde zijn voor alle naties. Met betrekking tot andere ethische zaken, die niet te maken hebben met economie, mag elke natie zijn eigen vorm bewaren.

Het eerst dient er een kleine organisatie altruïsten opgericht te worden, die ijverig zullen werken in overeenstemming met hun kracht en die in overeenstemming met hun behoeften zullen ontvangen. Deze organisatie zal de vormgeving hebben van een staatsregering. Zelfs als het raamwerk van dit instituut geïncorporeerd wordt in de hele wereld, en de brute-kracht-overheid teruggeroepen wordt, zal er niets veranderd hoeven te worden. Niet qua overheid en niet qua werkzaamheden.

Deze instelling zal een globaal focaal punt zijn, omringd door naties en staten tot in de verste uithoeken van de wereld. Allen die dit raamwerk van een altruïstische maatschappij binnentreden, zullen dezelfde agenda hebben en hetzelfde leiderschap als zijn het middenpunt. Ze zullen als één natie zijn, wat betreft de opbrengsten, verliezen en de kosten.

Het raamwerk van het altruïstisch communisme dient uiteindelijk de hele wereld te omvatten, met een gelijke levensstandaard voor iedereen. Echter is het eigenlijke proces geleidelijk. Elke natie wiens meerderheid al grootgebracht is te schenken aan de medemens, zal dit raamwerk van het internationale communisme binnengaan.

Alle naties die reeds het raamwerk van het internationale communisme binnen zijn getreden, zullen een gelijke levensstandaard hebben. De overschot van welvaart of een overvloedige natie, zal de levensstandaard van de falende of arme naties verbeteren, wat betreft ruwe grondstoffen en productiemiddelen.”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed