Analyse Van De G20 Top In Washington DC

RussiaHieronder staan uittreksels uit de Verklaring van de Topconferentie over de Financiële Markten en de Wereld Economie“. Mijn commentaar staat schuin gedrukt.

Punt 1. … samenwerking… om de globale groei te herstellen en de benodigde hervormingen tot stand te brengen in het financiële systeem van de wereld.
Samenwerking is alleen mogelijk als deze absoluut is, net zoals in één familie.

Punt 2. … hervormen om veilig te stellen dat een globale crisis zoals deze niet weer gebeurt.
Het is onduidelijk welke hervormingen zij bedoelen, omdat ze nog steeds de echte oorzaak van de crisis niet hebben vastgesteld – het egoïsme.

Punt 2. … De beginselen van de markt… en effectief gereguleerde financiële markten….
Gedwongen bestuur zal het systeem alleen maar dieper in een crisis doen verzinken (zoals onder het Sovjet regiem is gebeurd). Deze maatregel is onvolledig.

Punt 5. … acties … om onze economieën te stimuleren, liquide middelen beschikbaar te stellen, de financiële instellingen te versterken… de kredietmarkt te ontdooien.
Dit corrigeert de fouten niet – het doet niet eens een poging om de fouten te herstellen, omdat dit soort stimulans alleen maar de oorzaken die tot de crisis hebben geleid verder ontwikkelt.

Punt 6 en 7. … de economische impuls vertraagt aanzienlijk in de belangrijkste economieën… vele samensmeltende markt economieën… groeien nog steeds goed…. Een breder beleid is nodig als antwoord… om de groei te herstellen…en de opkomende markteconomieën en de ontwikkelende landen te ondersteunen.
Klinkt geweldig, maar wie denkt er aan anderen?!

Punt 7. eerste richtpunt. … het stabiliseren van het financiële systeem…
Of met andere woorden – er geld in blijven pompen, hetgeen tot inflatie zal leiden.

Punt 7. richtpunt 3. .. fiscale maatregelen gebruiken om de binnenlandse vraag te stimuleren…
Maar alles wat de bevolking baat, schaadt de staat.

Punt 7 en 8. Zorgen dat het IMF, de Wereld Bank en andere multilaterale ontwikkelingsbanken over voldoende middelen beschikken om hun rol in het overwinnen van de crisis te blijven spelen…. Financiële markten en regulerende overheden versterken… Regulering is op de eerste en voornaamste plaats de verantwoordelijkheid van nationale regelgevers…
Dit is een weigering om een gemeenschappelijk financieel bestuur in te stellen! Ze bespreken niet het opzetten van één enkele financiële instelling, gemeenschappelijke financiële instrumenten, doorzichtigheid van de markt en verandering van het management van het IMF.

Punt 8 en 12. … het ondersteunen van de marktdiscipline… zich verbinden de beginselen van de vrije markt te handhaven…
In eenvoudige woorden – ze zijn failliet!

Punt 13. … de komende twaalf maanden, zullen we geen nieuwe hindernissen opwerpen voor investeringen of handel…
Met andere woorden, ze zullen het wegvloeien van het kapitaal niet beperken (in oktober is er $50 miljard alleen al uit Rusland weggehaald!)

Punt 11. … we zullen elkaar op 30 april 2009 weer treffen…

Aanvullend commentaar: Ik ben uiteraard geen bankier, maar dit is mijn indruk. Tot mijn spijt was de verklaring waarover consensus bereikt werd, gebrekkig wat betreft het begrip van de ware oorzaak van de crisis en ontbreekt er om deze reden een oplossing voor. Desalniettemin, onthult het een onderliggend gevoel van niet te kunnen begrijpen wat er aan de hand is, van wederzijdse afhankelijkheid en de behoefte om samen op zoek te gaan naar antwoorden. Dit gevoel zal groeien wanneer de problemen toenemen. In de wereld ontbreekt echt de kennis over hoe globaal en geïntegreerd zij is, en over de wet van absolute interactie!

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: Another Unfortunate Meeting of the G-20
Laitman.com Post: What Can We Expect from the G-20 Summit in Washington?
Laitman.com Post: The Financial Crisis Is Helping Us to Understand Our Reality

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed