Wij Bevinden Ons In Het Centrum Van De Werelden

We Are In the Center of All the WorldsNieuwsbericht (vertaald uit CNews.ru): Een groep onderzoekers uit Oxford heeft een stuk ingezonden naar de Physical Review Letters (een van werelds meest prestigieuze natuurkundige tijdschriften) waarin zij pogen de waargenomen dynamiek van het Heelal te verklaren. Zij stellen voor dat we ons op een bijzondere, unieke lokatie in het Heelal bevinden waar de dichtheid van de materie uitzonderlijk laag is, anders dan over het algemeen in het Heelal. Deze theorie, die Geocentrisme genoemd wordt, veronderstelt dat wij ons in het centrum van het Heelal bevinden.Het alternatieve standpunt is het Copernicaans model, dat zegt dat het Heelal uniform is dat er geen speciale plek in bestaat voor de Aarde of het Zonnestelsel. Dit laatste is het model waarop de huidige wetenschappelijke theorieën zijn gebaseerd. Dit model kan echter de moderne wetenschappelijke opvatting van de wereld niet verklaren.

Mijn Commentaar: Volgens de wetenschap van Kabbalah (deel 16 van de Talmud Eser Sefirot), is onze wereld de onderste trede van de laagste spirituele wereld – de wereld van Assiya. Zij bevindt zich in het centrum van alle werelden, en in het centrum van onze wereld bevindt zich het Zonnestelsel. In het centrum daarvan ligt de planeet Aarde. In het centrum van de Aarde ligt Israël en in het centrum daarvan Jeruzalem, met in het centrum de Berg Moriah, met in het centrum de tempel met tenslotte – het Heiligste van het Heiligste ( een kamer met speciale relikwieën. Dit alles weerspiegelt de invloed en onderlinge verhoudingen van de spirituele krachten.

De moderne wetenschap nadert haar einde, en het plafond van haar kwalitatieve ontwikkeling. Zij begint al een grens te ontdekken waarover zij niet kan gaan, vandaar dat zij haar theorieën begint aan te passen aan wat Kabbala al eeuwen zegt. In deel 1 van “De Boom des Levens” schrijft de Ari dat onze materiële wereld binnen alle sferen van het spirituele krachtveld ligt:

En toen, door enkel Zijn Wil,
Ontstond het verlangen de wereld te scheppen en de schepselen voort te brengen,
Om aan het Licht te brengen de volmaaktheid van Zijn daden, Zijn Namen, Zijn Aanroepingen,
Dit was de oorzaak van de schepping van de werelden.
Toen begrensde hij zichzelf, in het midden,
Precies in het centrum
Begrensde Hij het Licht.
En het Licht trok zich ver terug, weg van dat middelpunt.
En er bleef een lege ruimte achter, een vacuüm
Rondom het middelpunt.
En overal gelijk was de beperking van het licht
rond het lege punt
zodat de ruimte
zich gelijkmatig er omheen uitspreidde.
Daar, na de begrenzing
die een vacuüm en een ruimte schiep,
Precies in het midden van het oneindige Licht,
Vormde zich een plek,
Waar Schepping en schepselen zouden kunnen verblijven.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Scientific Theories Cannot Prove that God Exists
Laitman.com Post: There Are No Creatures On Other Planets
Laitman.com Post: Scientists Have Turned Everything Upside Down (Again)
Kabbalah Today Article: The Tree of Life
Kabbalah Today Article: Creation, Evolution and Beyond
Baal HaSulam Article: “The Essence of the Wisdom of Kabbalah”

icon for podpress  The Tree of Life [05:29m]: Play Now | Download

icon for podpress  “Kabbalah Revealed” Episode 5: Introduction to the Four Phases of Direct Light [25:04m]: Play Now | Download

One Comment

  1. […] Materialen: Laitman.nl Artikel: Wij Bevinden Ons In Het Centrum Van De Werelden Laitman.com Post: Scientific Theories Cannot Prove that God Exists Laitman.com Post: Why Would […]

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed