Wie Zal Het Meest Getroffen Worden Door De Economische Crisis?

Our "I" Is Outisde of Us!Vragen die ik ontvangen heb met betrekking tot de financiële crisis:

Vraag: Veel van uw studenten wonen in Rusland. Hoe denkt u dat de economische crisis zich daar zal ontwikkelen?

Mijn Antwoord: Rusland zal de economische crisis heviger ervaren dan Europa, Amerika of China. Rusland zal tevens zijn eigen crisis van zelfliefde, ambitie, afgescheidenheid en macht ervaren. Het zal inzien dat het onderdeel is van de rest van de wereld, en dat het op moet houden vijandig en agressief te zijn. Het zal inzien dat het op geen andere wijze kan overleven. Het beschuldigen van Amerika voor de economische crisis zal het probleem niet oplossen.
Echter kan Rusland oprecht zijn eigen “bijzondere pad” hebben, als de mensen in Rusland, door middel van hun inherente gevoeligheid en bereidheid om de materiële zaken in te ruilen voor spiritualiteit, de oorzaak van het lijden zullen herkennen en de kans om er bovenuit te kunnen stijgen. Dan zal de Russische natie oprecht bijzonder worden in de wereld.
Door de hele wereld de nieuwe sociale relaties te laten zien – de toekomst van de wereld, niet door middel van de orders van “bovenaf” (de autoriteiten), maar de echte orders van bovenaf (van de Schepper en de Natuur), door het volgen van de wet van liefde en schenking, zal Rusland snel in elk opzicht de leider worden. De keuze ligt in zijn handen.

Vraag: Wie zal het meest lijden door de economische crisis?

Mijn Antwoord: Amerika zal het minst lijden – niet in de termen van aantallen, maar percentagegewijs. Dan Europa, en uiteindelijk zullen Rusland en China het meest lijden. Er zijn niet veel afnemers van Chinese producten en Russische olie en gas.

Vraag: Wat zal er gebeuren als Rusland zich van de rest van de wereld afsluit? Het heeft tenslotte alles om volkomen zelfvoorzienend te zijn?

Mijn Antwoord: Het is een feit dat de huidige crisis globaal is. Niemand kan zich er voor verbergen, omdat iedereen volkomen geïntegreerd is in de internationale economie. Dit is de reden waarom economische beslissingen niet tegen de economische beslissingen in kunnen gaan. En aangezien er maar één economie is, dwingt dit de politiek ook om één te worden! Dit is nog nooit eerder in de wereld gebeurd. Er waren crises zuiver van economische aard, of zuiver van de politieke, of sociale crises, maar de huidige crisis is universeel! Dit betekent dat niemand zich van de rest van de wereld kan afscheiden.

Vraag: Beïnvloedt de economische crisis alleen de financiën op een directe wijze?

Mijn Antwoord: Nee, het beïnvloedt ook direct de politiek. Ik denk dat Amerika de positie van de “politie agent” in de wereld aan het verlaten is. Nu zal hier iedereen bij betrokken moeten worden: Iran en Pakistan zullen vorderen richting de Caspische Zee, terwijl China, richting Siberië zal gaan. Islam zal simpelweg Rusland vullen – die al zwak Christelijk en voor ongeveer de helft Islamitisch is. Als tegengewicht, zal het fascisme opkomen op de golf van het patriotisme.

Vraag: Wat doet uw organisatie gedurende de periode van de economische crisis?

Mijn Antwoord: We willen een boodschap de wereld insturen – de methode om de economische crisis te corrigeren. We moeten ons om deze reden verenigen met het lijden van de wereld en het delen. Alleen dan zullen we in staat zijn om op een juiste wijze de wereld toe te spreken, en zal de wereld ons horen.
Wat betekent het om het lijden van de ander te lijden? Ook al ervaar je het niet persoonlijk, je bent met anderen verenigd, waarbij je volledig hun tegenspoed deelt en hen helpt. Dit moet gebeuren volgens de regel: “Hij die meeleeft met het lijden van de massa, verdient genade samen met ze.”.

Verwante Matarialen:
Laitman.com Post: The Financial Crisis – An Analysis
Laitman.com Post: The Remedy for the Global Crisis
Laitman.com Post: Russia and Israel Have the Opposite Problem
Laitman.com Post: The World Will Never Be the Same

Discussie | Share Feedback | Ask a question




"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed