We Moeten Alleen De Punten In Onze Harten Verbinden

We Must Only Unite Our Points In the HeartTwee vragen die ik over het innerlijke werk heb ontvangen:
 
Vraag: Als onderdeel van één ziel, zijn we allen van elkaar afhankelijk. Of wij hiervan bewust zijn of niet. Maar elke persoon bevat de hele wereld. Wat is de mate van wederzijdse afhankelijkheid tussen ons? Moeten we het vergroten of moeten we onszelf zien als individuen en ons alleen door middel van het punt in het hart verenigen?
 
Mijn Antwoord: We moeten ons slechts door middel van het punt in het hart verenigen, omdat alle andere verlangens die we hebben, alleen stoffelijke zaken zijn. Door ons te verenigen in ons streven naar spiritualiteit, vergroten we het vat, waarin het Licht, ofwel de Schepper onthuld wordt.
 
Vraag: Hoe wordt het systeem van wederzijdse garantie van de Wereld Kli in praktijk gebracht, als de persoon geen onderdeel maakt van de groep (studie, verspreiding, congressen etc.), maar betrokken is bij de noodzakelijke zaken (werk, familie etc.)?
 
Antwoord: Als een persoon, in zijn vrije tijd, genoeg zorg draagt voor zijn spirituele groei, dan voorziet hij zichzelf van de steun die hem op het rechte pad zal houden, gedurende de rest van de tijd. Onze wereld is ontstaan als resultaat van de daling van de Hoogste Krachten, en het stemt volkomen overeen met de gedachte van de schepping en zijn plannen, onder de voorwaarde dat we het correct gebruiken. Dit wil zeggen, indien we ons door middel van de gedachte van het doel verenigen. Met andere woorden, indien we het doel implementeren, door van gedachte naar het doel toe te vorderen. We zijn allen alle voorwaarden gegeven – het lichaam en zijn korte leven, inclusief alle omstandigheden van het bestaan. Dit betreft zowel familie en de inspanningen die we moeten leveren om het lichaam in het leven te houden, als verstoringen en krachten van ontwikkeling. Dit alles komt als stoffelijk op ons over, maar in werkelijkheid is het hoe de spirituele krachten zich, op een minimaal niveau aan ons laten zien. We dienen alleen correct in dit beeld te “passen” en de “lege ruimte” op te vullen, door middel van onze vrije handelingen. Aan het eind van het liedje komt het neer op het verenigen van ons streven naar de Schepper – ofwel het schenken of liefde voor je naaste. We trachten dit te doen en zien dan dat we er niet toe in staat zijn. Dan kunnen we om hulp verzoeken, en de Schepper corrigeert ons!
 
Verwante materialen (Engels):
Kabbalah Today Article: Who Are You, People of Israel?
Kabbalah Today Article: Camp Mt. Sinai
Baal HaSulam Article: “The Arvut (Mutual Guarantee)”
Lecture at the Educational Center “Nekuda Shebalev”: Unconditional Love

icon for podpress Great Kabbalists Throughout History [05:41m]: Play Now | Download

icon for podpress Rabash: The Last Great Kabbalist [03:28m]: Play Now | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: