We Kunnen Geen Voorspellingen Doen Over Toekomstige Crises

We Cannot Make PredictionsEen vraag die ik ontving: Ik las een interessant werk van de hand van de onderzoeker A. D. Panov getiteld: “De Crisis van de Planetaire Cyclus in de Geschiedenis van het Heelal”. Hierbij komt hij via interpolatie van de tijden van de revoluties van beschavingen tot de conclusie dat de volgende en meest beslissende crisis in de ontwikkeling van natuur en mens in het jaar 2027 (de Snooks-Panov verticaal) zal plaats vinden. Na deze crisis zal de hele ontwikkeling van de menselijke beschaving fundamenteel veranderen. Wat is uw mening hierover, en over het jaar 2027?

Mijn Antwoord: Er bestaan veel hypothesen over de crisis, en de voorgevoelens van mensen zijn gerechtvaardigd. Maar, begrijpen zij de oorzaken van de crisis, de werkingen en het doel ervan?

Het is zinloos om data te voorspellen, want we kunnen geen rekening houden met onze eigen deelname, onze bewustwording van het proces en onze bewuste zelfcorrectie, die onmiddellijk positieve veranderingen zullen introduceren en die het hele proces zullen versnellen.

Immers, de “crisis” is het proces van het herstellen van het evenwicht (gelijkvormigheid) met de Natuur – met de kwaliteit van liefde en geven. Zodra wij het niveau van wereldwijd egoïsme bereikten, begonnen we onder de algemene invloed van de Natuur te komen (de wereldwijde onderlinge afhankelijkheid tussen alle delen van de Natuur), die ons dwingt om er gelijkvormig aan te worden (zoals delen van een lichaam, om allemaal samen in harmonie te bestaan).

Als wij erkennen dat de Natuur dit van ons eist, en als wij ernaar streven hieraan tegemoet te komen, alleen dan zullen we de negatieve corrigerende invloed, zoals wij die voelen in de vorm van lijden (oorlog, honger, vernietiging) niet nodig hebben: alleen in zoverre wij ernaar streven een harmonieus deel van het algemene systeem van de Natuur te zijn.

Omdat het onmogelijk is te berekenen in hoeverre wij actief zullen deelnemen aan onze correctie, kunnen we de voortgang van het hele proces niet voorspellen. De profeten – de Kabbalisten van de oudheid, beschreven dit proces zonder het menselijke aandeel erin te verdisconteren. Daarom zijn hun beschrijvingen vol van verschrikkelijk lijden op wereldschaal. Maar, het ligt binnen onze macht om de voortgang ervan te beïnvloeden, en daarom is ons Kabbalah gegeven. Daarom ook is dit geheim gehouden tot aan onze tijd, en daarom wordt het nu aan ieder geopenbaard.

Verwante materialen (Engels):
Laitman.com Post: Disasters and Diseases Come to an End When Humanity Unites Above Selfishness
Latman.com Post: The Consequences of Egoism’s Growth
Article: “Peace in the World”
Interview with the Future – Part 6 “The Face of the Future”

icon for podpress  Why Are So Many People Coming to Kabbalah? [7:30m]: Play Now | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed