Wat Hebben “Schurken” En “Profeten” Gemeen Met De Virtuele Groep Van Bnei Baruch?

What Do Villains and Prophets Have to Do With Bnei Baruch's Virtual Group?Een vraag die ik ontvangen heb: Het is geschreven dat de schurk Bilam een grote profeet was, net zoals Mozes. Mijn begrip is dat dit een beschrijving is van verlangens die geopenbaard worden in een persoon, en het Licht kan niet onthuld worden in de niet-gecorrigeerde verlangens. Maar waarom is het meest ongecorrigeerde verlangen, Bilam, niet in staat het Licht te onthullen, zelfs op het niveau van de profeet? Hoe kon Bilam het niveau van het profeetschap bereiken als hij zich in een zodanige ongecorrigeerde staat bevindt?

Mijn Antwoord: Het is geschreven dat de Farao de Schepper kent, en dat de schurk Lavan het gehele Hoogste Licht belichaamt. Gelijke dingen worden geschreven over andere “kwade” karakters. De Thora spreekt over de spirituele wortels van personen in onze wereld, en niet over hun aardse belichamingen. Als je naar de wortel van hun ziel vanuit het spirituele niveau kijkt, dan definieer je wie ze zijn, ook al spelen deze karakters in deze wereld hun rol zonder het te weten.
Farao is gelijkwaardig en tegengesteld aan de Schepper. Dit is hetzelfde als dat er vier zuivere werelden van ABYA (werelden van de goede krachten van schenking) zijn en dat er daar tegengesteld aan vier onzuivere werelden van ABYA (werelden van kwade krachten van ontvangst) zijn. Deze twee systemen zijn tegengesteld, parallel en gelijkwaardig aan elkaar. Ze hebben tot doel de voorwaarden van de wilsvrijheid van de ziel in stand te houden.
De zielen worden evenveel beïnvloed door beiden en hun keuze is gelegen in het kiezen van een juiste omgeving met het doel de aanvullende krachten van de rechterkant te ontvangen – ofwel de goede, schenkende kant. Het is geschreven dat een persoon zichzelf, op elk willekeurig moment, zichzelf als een halve zondaar en een halve rechtvaardige, moet zien. De enige manier om deze balans te verschuiven, is door middel van onder de indruk zijn van de groep. Dit is waarom het zo belangrijk is voor ons, om een zo volledig mogelijke virtuele invloed van de Bnei Baruch groep te scheppen, voor iedereen die het verlangt.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Don’t Fight Egoism Alone – It Will Always Win!
Laitman.com Post: Only the Upper Light’s Influence Can Give You the Importance of the Group
Baal HaSulam Article: “The Love for the Creator & Love for the Created Beings”
Chapter from Attaining the Worlds Beyond: “The Return to the Creator”
Chapter from The Zohar: “The Vision of Rabbi Chiya”

One Comment

  1. […] Verwante Materialen: Laitman.nl Artikel: Wat Hebben “Schurken” En “Profeten” Gemeen Met De Virtuele Groep Van Bne… […]

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed