Waarom Brengt De Financiële Crisis Steeds Meer Mensen Naar Religie?

Why Is the Financial Crisis Bringing More People to Religion?Twee vragen die ik ontving betreffende economie en religie:

Vraag: Hoe verklaart u dat in Amerika nu met de financiële crises veel meer mensen zich tot de religie wenden?

Mijn antwoord: Gedurende onze hele geschiedenis zien we dit soort gedrag. Dit is in feite de reden dat godsdiensten zijn ontstaan – om troost te geven aan de mens die klappen krijgt van het lot voor – in zijn ogen – geen goede reden. Religie belooft een beloning aan de mens voor zijn lijden, die hij in het hiernamaals krijgt. Het is natuurlijk moeilijk een droom op te geven en de mens is zelfs bereid een ander te doden als diegene zijn dromen doodt.
Daar tegenover staat de Kabbalah die niet aan mensen vertelt om in irreële kwesties te geloven maar de nadruk legt op het veranderen van onszelf zodat we het “hiernamaals” kunnen voelen, terwijl we in deze wereld leven. Men kan in “die wereld” alleen treden als we onszelf veranderen in deze wereld. Als ons dierlijke organisme dood gaat kan de ziel alleen maar terugkeren in dit leven; er is geen “wereld aan de andere kant.” De ziel blijft reïncarneren totdat het de “Hoge Wereld” bereikt – de wereld van liefde en schenking, terwijl het lichaam nog steeds in deze wereld leeft.

Vraag: De reden dat ik niet overtuigd ben van geen enkele methode of religie is dat de gelovige wordt beloond in de Hemel, maar in een nieuwe toestand. Daarmee bedoel ik dat hij niet dezelfde behoeftes, verlangens en genot heeft, waarnaar hij in zijn leven op aarde op zoek was. Dus de persoon die beproefd of voorbereid wordt in dit leven, is anders dan diegene die wordt beloond. Ik heb het gevoel dat dat niet eerlijk is.

Mijn antwoord: Hoezo? Religie geeft je precies al het genot van deze wereld, seksueel plezier, zalige maaltijden begeleid door hemelse muziek enz! Als iemand nog steeds gelooft in wat religie hem belooft is hij nog niet klaar om uit de spirituele ballingschap te komen.
Baal HaSulam heeft gezegd dat tussen de religieuze en de Kabbalistische manier van leven en perceptie, er een seculaire, materialistische periode zou komen. Daarna, wordt de Kabbalistische “supermaterialistische” periode geopenbaard, omdat men ziet dat het materialisme ook een godsdienst is!

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Analysis of the Crisis
Laitman.com Post: Religion Is a Cultural Tradition, Kabbalah Is the Method of Correction
Laitman.com Post: Can Religion Come Out of the Crisis It’s In?

icon for podpress  Revelation vs. Belief [3:26m]: Play Now | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question




"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed