Onze “Ik” Ligt Buiten Onszelf

Our Nieuwsbericht (van “The Epoch Times“):
 
De meeste mensen gaan er van uit dat onze herinneringen ergens binnen ons hoofd bestaan. Maar ondanks het uit alle macht proberen er achter te komen, welke cerebrale regionen in feite onze herinneringen herbergen, zijn de medische onderzoekers er niet in geslaagd. Kan het zijn dat onze herinneringen in feite in de ruimte buiten onze fysieke structuur zweven?
 
Volgens bioloog Dr. Rupert Sheldrake, schrijver van menig wetenschappelijk boek en artikel, verblijft de herinnering in geen enkel geografisch gebied van het cerebrum, maar in een soort veld dat de hersens omringt en doordringt. In tussentijd functioneren de hersenen zelf als een soort “decoder” voor de informatievloed die geproduceerd wordt door de interactie van elke persoon met zijn omgeving. Sheldrake vergelijkt de hersens met een televisie – hij past het analoog toe om uit te leggen hoe de geest en de hersens met elkaar omgaan:
 
“… alle organismen behoren tot hun eigen soort vorm – resonantie – een veld dat zowel binnenin het organisme als er omheen bestaat, dat het instructies en vorm geeft… de morfogenese benadering ziet dat het organisme nauw verbonden is met zijn corresponderende veld, en zich aanpast aan de cumulatieve herinnering die het ras in zijn geheel in het verleden heeft ervaren.”
 
“… het sleutelconcept van morfogenese resonantie is dat gelijke dingen elkaar door ruimte en tijd heen beïnvloeden. “ – schrijft Sheldrake.
 
Terwijl de zoektocht naar de herinnering, het traditionele biologische begrip uitdaagt, geloven onderzoekers zoals Sheldrake dat de ware verblijfplaats van herinnering, gevonden kan worden in een niet waarneembare ruimtelijke dimensie … de hersenen functioneren niet als een opslagruimte – de geest zelf ook niet – ze functioneren als een noodzakelijke verbinding van het individu met zijn morfogenese veld.
 
Mijn Commentaar: Kabbalah legt uit dat we een keten informatie registers (Reshimot) bevatten. Deze registraties “komen tot leven” in een opeenvolgende reeks, door de invloed van het veld dat ons omringt (Licht), waarbij ze omgezet worden in een dynamisch wereldbeeld dat we waarnemen. Het is te vergelijken met de manier waarop een computer een video bestand afspeelt, dat opgroepen wordt uit zijn geheugen.
 
We kunnen deze keten van data niet beïnvloeden. Echter, bezitten we het vermogen om het programma te leren kennen dat hen afspeelt en hun succesvolle verwezenlijking mogelijk te maken door middel van onze inspanningen. In dit geval, starten we het programma op en verwerven zijn doel, stroom en oorzaak, waarbij we naar het niveau van de Schepper stijgen.

Verwante materialen (Engels):
Laitman.com Post: A Reshimo Is One’s Complete Future State
Laitman.com Post: The Reshimot Surfacing Today Demand Spiritual Ascent of All Humanity
Interview with the Future – Part 6 “The Creation of the Reshimot”

icon for podpress Thoughts [2:09m]: Play Now | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question




"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed