Kan Jeruzalem Verdeeld Worden?

A Question Is the Sensation of an Empty DesireEen vraag die ik ontvangen heb: Wat is uw mening over de onderhandelingen om Jeruzalem te verdelen? Bent u vóór of tegen de verdeling?

Mijn Antwoord: Ik heb geen eigen mening, behalve de mening van de grote Kabbalisten. Baal HaSulam schrijft: “Als het volk van Israël de wetten van Kabbalah zou aanvaarden, zou het mogelijk zijn om de Tempel te bouwen en de oude glorie te herstellen. En dit zou uiteraard, aan alle naties van de wereld bewijzen – zelfs de Arabieren – dat het volk van Israël het recht heeft naar zijn land terug te keren. Dit zal heel anders zijn dan de huidige seculaire verdeeldheid, die de naties van de wereld niet imponeert. We moeten snel handelen, of ze zouden de onafhankelijkheid van Israël omwille van hun eigen behoeftes kunnen verkopen, niet eens te spreken over het weggeven van Jeruzalem”.

Hij schreef dit 93 jaar geleden, toen er geen sprake was van een verdeling, noch de staat van Israël, en bovendien van zijn huidige verdeeldheid. Ik ben niet “vóór”, noch “tegen”, omdat ik weet dat het enige dat ons zal helpen, onze correctie is. Daarom is de correctie het enige waar ik “vóór” ben.

Het is tevens geschreven: “Als je het pad van wijsheid van Kabbalah volgt en de leringen van de Schepper aanvaardt – dingen goed zullen zijn. En als je het niet aanvaardt, dan zal je nog steeds richting het doel dat Hij bepaald heeft, vorderen, maar je pad zal het pad van het lijden zijn. Met andere woorden, oorlogen zullen in de wereld uitbreken, die uitgevochten zullen worden met atoom- en waterstofbommen, en alle naties van de wereld zullen raad zoeken hoe de oorlogen te vermijden. Ze zullen naar de Messias in Jeruzalem komen, en hij zal ze deze wijsheid leren”.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Third Temple and the Coming of the Messiah
Laitman.com Post: Building the Third Temple
Baal HaSulam Article: The Last Generation
Chapter from the Book The Kabbalah Experience: The Messiah and the End of Days
Chapter from the Book Interview with the Future: A Spiritual Task

icon for podpress  Film: Jerusalem of the Heart [29:21m]: Play Now | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed