Hoe Zullen We In De Laatste Generatie Leven?

liveTwee vragen die ik ontving over het leven na de volledige correctie:

Vraag: Wanneer de mensen zullen opklimmen naar de hoogste graad van spiritualiteit, hoe zullen wij dan leven? Wat zullen we eten? Waar zullen we slapen? Hoe zullen we van de ene naar de andere plaats reizen? Hoe zal ons bestaan er over het algemeen uitzien?

Mijn Antwoord: Er zijn twee toestanden:

1. Vóór de volledige correctie, als het lichamelijk niveau van egoïsme nog niet gecorrigeerd is.
Dan zullen we dus, zelfs al bereiken we spirituele ontwikkelingsfasen, nog steeds deze wereld ervaren.

2. Nadat wij volledig gecorrigeerd zijn, wanneer zelfs ons lichamelijke egoïsme is gecorrigeerd, dan nemen we deze wereld niet meer waar. Dit komt doordat die wereld precies in dit lichamelijke deel van ons verlangen waargenomen wordt, terwijl wij onszelf dan zullen ervaren als volledig en exclusief in de Wereld van Oneindigheid bestaand. In het Hebreeuws is het woord voor verhulling “Olama”, en dit is de wortel van het woord wereld – “Olam”. Daarom worden alle verhullingen van de ene bestaande staat van oneindigheid werelden genoemd.

In het artikel: “De Toekomstige Generatie” geeft Baal HaSulam een gedetailleerde beschrijving van het leven vóór het bereiken van de tweede bovengenoemde toestand. Ikzelf heb ook een boek met de titel: “De Laatste Generatie” geschreven over dit artikel. Daarnaast zijn er lessen over dit onderwerp te vinden in ons online archief.

Vraag: Accepteerden de zonen van Israël de wederzijdse garantie na de uittocht uit Egypte? En wat betekent de uittocht uit Egypte voor ons?

Mijn Antwoord: Ja, na hun uittocht uit Egypte accepteerden de zonen van Israël (de groep Kabbalisten, studenten van Abraham) de voorwaarde van “wederzijdse garantie” – een absoluut spiritueel verbond tussen hen, en de bereidheid om als één ziel van Adam te zijn.

Voor hen zowel als voor ons, betekent dit de volledige vereniging tot een enkel verlangen (één ziel). Maar in ons geval is dit niet meer een vereniging van slechts een deel van de “Babyloniërs”, maar van het hele “Babylon” (de hele mensheid) in het samengesmolten verlangen van Adam.

Voor meer materiaal hierover, zie het artikel: “De Arvut (Wederzijdse Garantie)“.Daarin schrijft Baal HaSulam dat de zonen van Israël slechts een schakel zijn in het doorgeven van de methode van correctie van het egoïsme (Kabbalah) aan de gehele mensheid.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: The Book of Zohar. Chapter “The Seventh Commandment”
Laitman.com Post: Where Is Our Moses?
Laitman.com Post: Why Isn’t Spirituality Attained Individually, but Through Mutual Guarantee?
Chapter from the Book A Guide To The Hidden Wisdom of Kabbalah: Lesson 9
Shamati #110: “A Field Which the Lord Has Blessed”

icon for podpress “Kabbalah Revealed” Episode 14: Revelation and Concealment [24:38m]: Play Now | Download

icon for podpress  The Nation of Israel’s Role [04:31m]: Play Now | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed