Hoe Zal Honger De Wereldbevolking Beïnvloeden?

Reaching Personal Gmar Tikkun Depends Only on One's EffortsEen vraag die ik ontving: Als honger zich over de hele wereld verspreidt, hoe zal dat de wereldbevolking raken?

Mijn antwoord: De Malthusiaanse theorie zegt dat de wereldbevolking altijd beperkt geweest is door de natuurlijke vruchtbaarheid van het land en de ontwikkeling van biotechnologie:

– met natuurlijke landbouw – tot 10 miljoen mensen;
– met extensieve landbouw – tot 100 miljoen mensen;
– met geïntensiveerde landbouw – tot 1 miljard mensen.

Alle modellen die uiting geven aan de afhankelijkheid van de wereldbevolking van de vruchtbaarheid van de aarde, gaan er echter vanuit dat de wereldbevolking een natuurlijk (egoïstisch) systeem is.

In het verleden had een ontwikkeling die plaatsvond in een deel van de wereld geen significante invloed op de andere delen, en evenmin op de wereldbevolking. Maar vanaf het moment dat de populatie op de planeet een collectief geheel werd, veranderden de wetten van het systeem. Vandaag hebben we te maken met een intrinsiek fenomeen van inter-afhankelijkheid van alle mensen, ondanks de culturele verschillen en de fysieke afstanden.

Hoe zal dit de wereldbevolking raken? Onze planeet kan zelfs 100 miljard mensen voeden, op voorwaarde dat deze rekening houden met het systeem van inter-connectie waarbinnen ze bestaan. Wanneer mensen de wetten van de Natuur gehoorzamen en enkel datgene wat nodig is voor hun bestaan verbruiken, in broederlijke interactie met elkaar, als delen van één enkel organisme, zullen ze nooit demografische crisissen hoeven vrezen. Uiteindelijk is de enige oorzaak van alle crisissen onze hardvochtige houding tegenover elkaar. De Natuur vernietigt ons in die mate dat wij Haar tegenwerken.

Neem bijvoorbeeld Rusland: Er is een immens verschil tussen zijn niveau van economische ontwikkeling en de wijze waarop de bevolking deze gebruikt. Hardvochtigheid, zinloosheid van het menselijke leven, gevangenissen in overvloed en concentratiekampen, alcoholisme en een gebrek aan gezondheidszorg – zijn allemaal factoren die bijdragen tot een kort leven en een hoog sterftecijfer.

In landen die minder ontwikkeld zijn dan Rusland, ligt de leeftijd hoger omdat de houding van de mensen mededogender is. In Rusland is het bijna alsof de regering zelf geïnteresseerd is in de vernietiging van haar eigen bevolking! Hoe kan je anders het aanmoedigen en de woekering van de ‘bier- en wodkacultuur’ verklaren evenzeer als de drugs? Rechtstreekse bestrijding van alcoholisme is echter niet effectief en doet het aantal mensen in gevangenissen enkel toenemen.

De houding van de regering en van elk individu tegenover de ander, de samenleving en de mensheid moeten veranderen. Dit moet Rusland’s nationale houding worden. Verlaat het pad van het proberen “respect” en “vrede afdwingen” en bied in plaats daarvan een voorbeeld van inlevingsvermogen, onvoorwaardelijk schenken en liefde voor iedereen in de wereld. Dit zal welverdiend respect en eerbied teweegbrengen.

 

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: When Will Hunger Start Affecting Us?
Laitman.com Post: It Takes Just One Spark of the Upper Light to Correct the World

icon for podpress  Transforming Ourselves, Transforming the World [9:38m]: Play Now | Download 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: