Het Verschil Tussen “De Letter Van De Wet” En “De Geest Van De Wet”

There Is No Time In the TorahNieuwsbericht (vertaald vanuit 7KANAL.com) :”De Studie van de Economie is in de Geest van het Jodendom”. Het Hi-Tech Instituut van Jeruzalem “Machon Lev”, start een unieke cursus, die studenten een opleiding voor het Master’s diploma in de Economie aanbiedt. Deze cursus omvat de studie van de economische aspecten van de Joodse Halaka, die gebaseerd is op de geboden van de Thora.

De Thora bevat vele geboden en voorschriften die economische betrekkingen reguleren, zoals: “Houd het dagloon van een arbeider niet in”; “Vraag geen rente of leen geen geld uit tegen rente”; “Gebruik geen afwijkende weegschalen om gewicht en volume te wegen”; “Zet een naaste die tot armoede is vervallen niet onder druk om zijn schuld af te betalen”, en vele andere.

Mijn commentaar: Als zij de echte basis van de hele Thora namen, de algemene regel: “Heb je naaste lief als jezelf”, en als zij die het fundament zouden maken van alle betrekkingen, dan zouden alle andere regels daaronder vallen. In plaats daarvan bestuderen zij alleen hoe ze correct, maar egoïstisch, zaken moeten doen.

Dit lijkt op de manier waarop mensen leren “netjes met elkaar te spreken”, om “Lashon Ra” (slechte taal” te vermijden, in plaats van hun harten liefdevol te stemmen voor hun naasten. Wanneer ze dit laatste wel zouden doen, dan zou natuurlijk alles wat ze zeiden vanzelf goed zijn! Maar in plaats van hun harten te corrigeren, gaan ze leren “streng volgens de wet” zaken te doen en te communiceren. Hen zal niets te verwijten vallen, en toch zullen ze nog steeds tegen de Thora in gaan!

Hierin ligt het verschil tussen religie en Kabbalah: religie heeft niet tot doel de mens te corrigeren, daar heeft het immers niet het instrument voor, de kracht van het Licht. Daartegenover is het doel van Kabbalah juist wél de mens te corrigeren, en hem tot het niveau van gelijkvormigheid met de Schepper te verheffen, omdat alleen Kabbalah deze kracht bevat (zie paragraaf 155 van Baal HaSulam’s “Inleiding tot Talmud Eser Sefirot“). Dit is het verschil tussen beider doelen. Het doel van de godsdienstige mens is om goed te lijken in de ogen van de maatschappij, terwijl het doel van de Kabbalist is goedkeuring te verwerven in de ogen van de Schepper.

Bijlage: Het artikel van Baal HaSulam:”The Essence of Religion and Its Purpose” (de essentie van godsdienst en het doel ervan).

“Velen vergissen zich en vergelijken onze heilige Thora met Ethiek. Omdat zij nooit tot de betekenis van echte religie zijn doorgedrongen door openbaring van de Schepper. Ik roep ze toe: “Proef en zie dat de Heer goed is”. Maar de ethiek van het minerale (Musar), is even ver verwijderd van ware godsdienst (Kabbalah) als de gedachte van de Schepper verwijderd is van het denken van de mens. Want ware godsdienst vloeit voort uit de gedachte van de Schepper, terwijl ethiek (het systeem van Musar) voortkomt uit het denken van vlees en bloed, en uit de levenservaring van de mens. Daarom is het verschil ertussen duidelijk, zowel in de praktische aspecten als in het uiteindelijk doel ervan.

Immers het besef van goed en kwaad dat zich in ons ontwikkelt door het hanteren ervan, heeft te maken met het succes van de maatschappij. Maar in de godsdienst (dus Kabbalah) heeft het besef van goed en kwaad dat zich in ons ontwikkelt door het hanteren ervan alleen te maken met de Schepper. Dat wil zeggen met de verandering van ongelijkvormigheid met de Schepper in gelijkvormigheid met Hem, door de kwaliteit van geven en liefde, die hechting eraan wordt genoemd.

Het doel van Musar (ethiek) is immers het welvaren van de maatschappij in de opvatting van de praktische rede, die zich heeft ontwikkeld door gebeurtenissen in het leven van deze wereld. Kabbalah stelt iemand in staat om naastenliefde te ontwikkelen en daardoor tot gelijkvormigheid met en hechting aan de Schepper te komen. En tegelijkertijd gaat de mens van deze benauwde wereld vol pijn en belemmeringen over naar een ruime en eeuwige wereld van de Schepper.

Het is dus duidelijke dat ware godsdienst (Kabbalah) alleen bestaat omwille van de correctie van de mens. En dat doel wordt bereikt gedurende zijn leven, terwijl hij nog in deze wereld is. Echter, als iemand nog geen gelijkvormigheid met de Schepper bereikt heeft, dan sterft hij net zoals hij is geboren, zonder in dit leven iets bereikt te hebben.”

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: How to Read the Torah
Kabbalah Today Article: Kabbalah Explains the Bible
Article: “The Secret Meaning of the Bible”
Baal HaSulam Article: “Matan Torah (The Giving of the Torah)”
Shamati #66: “The Giving of the Torah”

icon for podpress  “Kabbalah Revealed” Episode 14: Revelation and Concealment [24:38m]: Play Now | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed