Het Helende Effect Van Catastrofen

All the World's "Wise People" Are In a CrisisNieuwsbericht (vertaald uit gazeta.ru): Vele landen, waaronder Rusland, ontvingen tijdens de jaren van expansie van grondstoffen, een stimulans van energie en vertrouwen. Voor deze landen heeft de financiële instabiliteit die zich plotseling over de hele wereld verspreid heeft, getoond hoe iedereen in de wereld van elkaar afhankelijk is, en het heeft ook de grenzen van de economische mogelijkheden afgebakend, en als gevolg daarvan- eveneens die van de geopolitieke mogelijkheden.Ideaal gezien, kan de financiële crisis voor krachtige landen, waaronder Rusland, een impuls worden om de gemeenschappelijke belangen en de noodzaak voor gediversifieerde acties te erkennen; evengoed als voor een verwerping van het egoïsme, dat eigen is aan alle mensen in de wereld, zonder uitzondering. Om dit echter waar te kunnen maken, moeten de mensen zich ernstig realiseren dat er hen een catastrofe boven het hoofd hangt. Spijtig genoeg realiseren zij zich dat op het ogenblik niet.

Mijn commentaar: Natuurlijk kunnen we gaan zitten en wachten tot de crisis een catastrofe wordt en er in de ontwikkelde landen zowat Nazi regimes tot stand komen, evenals een wereldoorlog. Dit zal de mensheid bewust maken van onze gemeenschappelijke, collectieve afhankelijkheid en evenzeer van de noodzaak om komaf te maken met het egoïsme. Dan zullen ze zoeken naar een weg om de menselijke natuur te corrigeren en eindelijk Kabbalah ontdekken. Maar dit is het pad van het lijden.

Het alternatieve pad is het verspreiden van de methode van de correctie van het egoïsme over de hele wereld en het te toe te passen.

Verwant materiaal (Engels):
Laitman.com Post Where Is the World Going – Nazism or Global Unity?
Laitman.com Post: Nazism – The Future of Humankind?

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed