Onze Ingebeelde Werkelijkheid Wordt Door Twee Mechanismen Geschapen

Two Mechanims That Creator Our Imaginary RealityEen vraag die ik ontving: Ik bekeek een van uw kinderlessen, waar u uitlegde dat alles om ons heen een ingebeelde wereld is (Olam Dimioni). In deze les en andere lezingen die u over dit onderwerp hield, raken mensen altijd in de war en stellen de vraag: “Dit betekent dus dat ik me alles kan inbeelden? Waarom lijkt deze wereld dan toch stoffelijk, en waarom blijven mijn fantasieën, alleen mijn fantasieën?

Mijn Antwoord: De mens bezit twee mechanismen voor het scheppen van de ingebeelde werkelijkheid. Een ervan ligt buiten ons bewustzijn. Het is dieper, en het is verantwoordelijk voor het creëren van het beeld van de wereld, dat we “werkelijkheid” noemen. Het tweede mechanisme van het creëren van beelden ligt in ons bewustzijn en is oppervlakkiger. Dit is het mechanisme dat we allen kennen en gebruiken om onze fantasieën te scheppen.
We zijn alleen in staat om het tweede mechanisme te gebruiken, maar niet het eerste, het fundamentele. Dit is omdat het gevormd en actief in ons wordt, zelfs voordat we zelfbewustzijn bereiken. Daarom wordt de werking van dit mechanisme niet in ons bewustzijn geregistreerd en komt het simpelweg op ons over als een normaal, gewoon beeld van de werkelijkheid.
Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Reality Is In Our Imagination
Laitman.com Post: Where Do Thoughts, Ideas, and Dreams Come from?
Laitman.com Post: Reality is Imaginary
Baal HaSulam Article “The Essence of the Wisdom of Kabbalah” – Lesson 1
Baal HaSulam Article “The Essence of the Wisdom of Kabbalah” – Lesson 2

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed