De Speciale Kracht Van Kabbalah

The Special Power of KabbalahHet Hoogste Licht schijnt op iemand die zich bezighoudt met de studie in de wijsheid van Kabbalah, ook al merkt deze daar niets van. Hij merkt dit niet omdat hij nog niet gecorrigeerd is, in die mate dat hij het licht zou kunnen ontvangen. Desalniettemin zal dit omringende licht hem stapsgewijs corrigeren, hem voorbereiden om het Licht binnenin te ontvangen.
Baal HaSulam, “Inleiding tot de Talmud Eser Sefirot” punt 155

Alle hindernissen die tot een persoon komen, komen van de Schepper, om hem verder te duwen in zijn spirituele ontwikkeling zodat hij niet tevreden zal zijn met zijn huidige situatie. Alleen voor diegene die de Schepper nabij wil hebben zendt Hij hulp door hen te laten zien dat ze spiritueel niet vooruitgaan, Hij zendt hen hinderende gedachten tegen de Schepper.
Baal HaSulam, Shamati artikel, “Er is geen ander dan Hij

De doelstelling van de Schepping is het vervullen van zijn creaties en zolang een persoon niet al de overvloed van de Schepper wilt ontvangen dat Hij voor hem heeft voorbereid, wil dat zeggen dat hij het doel van de Schepping nog niet heeft bereikt.
Rabash, artikel “De Essentie en Correctie van het Schepsel”

Het is de verantwoordelijkheid van de mens het doel van de Schepping te bereiken door zichzelf te corrigeren. Deze correctie ligt in het verlangen naar de intentie van het schenken. Naar gelang iemand deze intentie heeft, ontvangt de persoon hetgeen de Schepper voor hem heeft voorbereid.
Rabash, artikel “De Essentie en Correctie van het Schepsel”

Een persoon zou niets hoeven corrigeren aan zijn uiterlijkheden, maar enkel zijn innerlijk. Zijn “ik”- zijn egoïsme. Dit kan niet worden gecorrigeerd door enige actie zoals vasten of beperkingen. In tegenstelling, het egoïsme houdt van zulke acties omdat het dan trots kan zijn. Correctie ligt in de gewaarwording van iemands onbeduidendheid ten opzichte van zijn vriend, degene met wie hij Kabbalah studeert, onder geen enkel voorwaarde ten opzichte van iemand anders.
Baal HaSulum, “Pri Chacham-Brieven” p. 75

Een klein gaatje in iemands hart is genoeg om naar de Schepper terug te keren, maar onder geen de voorwaarde dat het als een naald zal zijn in levend vlees, niet in dood.
The Kotzker Rebbe (Rabbi Menachem Mendel), “There is No More Whole Broken Heart,” p.30

De heilige oorlog is geen oorlog tussen mensen maar de oorlog in jezelf. Wanneer je klappen uitdeelt tegen het kwade in jezelf en tegen het zegt : Groei!!!
Rav Kook, “Maamarei Reiya” 508

Ontelbare onware doctrines zullen zich aandienen voordat de Messias komt. Je kan jezelf alleen redden door Het Boek Zohar iedere dag te studeren. Zelfs als je er niets van begrijpt, dit is genoeg om het hart te zuiveren.
“Ohr Yasharim-Mira Dah’ya”

Iedere dag een uur De Zohar bestuderen brengt je meer licht dan de commentaren bestuderen gedurende een jaar.
“Kisseh Melech”Tikkun 43. Ch. 60

De Schepper kan niet meer vreugde hebben dan wanneer mensen Kabbalah bestuderen. Het is zelfs zo dat een mens enkel was geschapen om de Kabbalah te bestuderen.
Rabbi Chaim Vital “Introduction to Shaar HaHakdamot”

Tijdens de onthulling van de Schepper staat hij het kwaad toe, maar niet tot aan de complete vernietiging van de wereld. Daardoor kan aan iemand de eenheid van de Schepper later worden onthuld en de correctie van alle kwaad door almacht van de Schepper.
Ramchal (Moshe Chaim Luzzato), “Da’at Tevunoth”p.185

Er is geen handeling in deze wereld die niet van het Hoogste Licht komt.
Ramchal, Adir Bamarom, p. 227

Alle Geboden, ook al schijnen ze over fysieke handelingen te gaan of verzen te zijn om uit te spreken, zijn enkel bedoeld om iemands hart te zuiveren, want de Schepper vraagt enkel om de correctie van de intenties in iemands hart.
Abraham ben Meir ibn Ezra, “Yesod Mora”p.8

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed