De Plaats Van Religie In Ons Leven

The Jewish Holidays Are Steps of Spiritual AscentEen vraag die ik ontvangen heb: U zegt dat Kabbalah niets gemeenschappelijk heeft met religie. Waarom hebben Christenen, Moslims en volgers van andere geloofssystemen geen boeken over Kabbalah? Komen zij niet allemaal uit het Jodendom voort?

Mijn Antwoord: Baal HaSulam schrijft dat alle mensen hun resp. religie mogen behouden, zelfs na het bereiken van de definitieve spirituele correctie – samensmelting met de Schepper. Dit is een teken dat externe handeling überhaupt geen betrekking hebben op de spiritualiteit, ook al willen heel veel mensen deze betekenis er aan toekennen.Kabbalah werd 4.000 jaar geleden door Abraham in Babylon ontwikkeld. De Joodse religie, zoals we die vandaag de dag kennen, verscheen na de val van de Joodse mensen van het spirituele niveau 2.000 jaar geleden. Kabbalah werd toen verborgen (toen Het Boek Zohar geschreven werd), en alles wat overbleef was de stoffelijke, egoïstische “afdruk” van de vorige, spirituele manier van leven. Dit is hoe het Jodendom gevormd werd, op de wijze waarin het vandaag bestaat. Later kwam het Christendom eruit voort.

De Joodse religie kan verdeeld worden in de Orthodoxe, Conservatieve en Hervormde tak. Echter, verschillen ze alleen door het hebben van strengere regels omtrent het volgen van de fysieke geboden. daarom begrijpen ze elkaar, zijn ze aan dezelfde zijde van het egoïsme en werken ze om het te behouden. Met andere woorden, het doel van iemands handelingen zit binnen in de persoon, in de intentie “voor zichzelf”.

Kabbalah aan de andere kant, roept de mensen op om de intentie “omwille van de schenking” te gehoorzamen – voor iemands naaste ofwel voor de Schepper, dit wil zeggen “buiten zichzelf” – in plaats van de fysieke handelingen te eerbiedigen. Het spreekt over de innerlijkheid en niet over de uiterlijkheid (zie punt 61 van de “Introductie tot Het Boek Zohar“). Daarom is Kabbalah tegenovergesteld aan alle religies.

Dit is de reden waarom alle religies elkaar begrijpen, maar ze Kabbalah als absoluut onaanvaardbaar beschouwen. De mensheid zal veel meer slagen van het lot ontvangen, voordat het het Plan van de Schepper zal onthullen – om dichterbij Hem te komen, door middel van iemands intentie.

Vandaag komt Kabbalah terug in gebruik, met het doel de mens te corrigeren. We dienen het aan ons leven toe te voegen, door te beginnen onszelf te corrigeren. Er is ook een plek voor religie: om als een vorm van cultuur over te blijven. Dit is omdat Kabbalah de Schepper en de Hoogste Wereld aan een persoon onthult en geen ruimte overlaat voor aannames erover. In dit geval, alles wat er van een religie overblijft zijn gebruiken en tradities.

De reden waarom alle religies vijandig zijn tegen Kabbalah is, omdat Kabbalah aan een ieder een uitleg geeft over hoe de Schepper te onthullen, en door dit te doen ondermijnt het de behoefte aan religie. Door mensen een persoonlijke verbinding met de Schepper te geven, ontneemt Kabbalah de religieuze leiders hun macht over het volk.

Ongeacht zijn Kabbalisten voor het bewaren van de religie als een traditie of als een onderdeel van de cultuur, als zijnde een raamwerk van een manier van leven van een natie. Tegelijkertijd zegt Kabbalah, dat we deze wijze van het leven dienen aan te vullen met de verwerving van de Schepper – wat het doel is van de schepping van de mens en zijn perfecte toestand.

Verwant materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Religion Is a Cultural Tradition, Kabbalah Is the Method of Correction
Laitman.com Post: The Writings of the Last Generation
Kabbalahblog.info Post: 2 Ways to Achieve Perfection
Baal HaSulam Article: “The Essence of Religion and Its Purpose”
icon for podpress  “Kabbalah Revealed” Episode 12: The Difference Between Kabbalah and Religion [24:58m]: Play Now | Download
icon for podpress  Revelation vs. Belief [03:26m]: Play Now | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed