De Oorsprong Van Geluk

The Greatest Thing You Can Attain Is the Greatest Thing That There IsBaal HaSulam. Artikel “De Vrede“. Hij die de wetten van de Natuur overtreedt:

Omdat de wereld door de Schepper bestuurd wordt – hij die een specifiek doel voor al Zijn handelingen heeft – schaadt een ieder die de natuurwetten die door de Schepper bepaald zijn, overtreedt, om deze reden, het einddoel, dat gefundeerd is op het gehoorzamen van deze wetten zonder uitzondering. En hij die zelfs al een wet overtreedt, onteert en schaadt het einddoel dat door de Schepper vastgesteld is, en zal om deze reden door de Natuur gestraft worden – door de Schepper via de Natuur.

Baal HaSulam. Artikel “De Vrede“. Het verwerven van de Schepper is het pad naar vrede:

De egoïstische oppositie tussen mensen en naties, zal uit de wereld verdwijnen, alleen met behulp van de Hoogste Kracht van de Schepper (Natuur), als we eenheid met Hem wensen. Dit werd initieel ingebed in Het Ontwerp van de Schepping. En als we dit doel nastreven en gehechtheid aan de Schepper, dan zullen onze afgunst, trots en haat verdwijnen en zullen we samenkomen in één hart, gevuld met de kennis van de Schepper.

Baal HaSulam. Artikel “Vrede in de Wereld“. De hele wereld wordt gezien als één enkele samenleving:

In onze tijd, als elke persoon van de hele wereld afhankelijk is voor hem te zorgen, wordt in dezelfde graad elke persoon van de hele wereld afhankelijk net als een klein onderdeeltje in een auto. Daarom kunnen we niet meer het welzijn en de veiligheid van een bepaald land of natie op zichzelf beschouwen, maar alleen de wereld in zijn geheel. Tenslotte is vandaag het welzijn van iedereen in de wereld afhankelijk van, en wordt gemeten door het wezijn van alle mensen in de wereld.

En wees niet verrast dat ik het welzijn van het individu koppel aan het welzijn van de maatschappij en zelfs de hele wereld. In werkelijkheid hebben we al de staat bereikt, waarin de hele wereld als één samenleving beschouwd wordt. Vandaag wordt elke persoon in de wereld gevoed door de hele wereld, en moet daarom voor het welzijn van de hele wereld zorgen.

Baal HaSulam. Artikel “Vrijheid van Wil“. De oorsprong van het lijden:

Eenheid van de samenleving is de bron van geluk en welzijn, daar waar verdeeldheid tussen de mensen de bron van alle ellende is. Alle gelukspoed en welzijn hangen alleen af van het samenvoegen en verenigen van de globale gemeenschap.

Mijn Commentaar: Baal HaSulam schreef de artikelen “De Vrede”, “Vrede in de Wereld” en “Vrijheid van Wil” terug in 1924 – 1927!

2 Reacties

  1. […] Materialen: Laitman.nl Artikel: De Oorsprong Van Geluk The Kabbalah Experience: “Questions and Thoughts” Lesson: “Unconditional […]

  2. […] Materialen: Laitman.nl Artikel: De Oorsprong Van Geluk Laitman.nl Artikel: Behalve Kabbalisten Is Alles En Iedereen […]

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed